Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Danske naturtyper, økologi og karakteristik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Flemming Ekelund (8-6e6d736d747d766c486a717736737d366c73)
  • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA04058U

Engelsk titel

Danish Habitats, Ecology and Characteristics

Kursusindhold

En indføring i de danske terrestriske naturtyper og deres forudsætninger. Metoder til beskrivelse og karakteristik af de forskellige naturtyper, herunder anvendelsen af forskellige organismegrupper (f.eks. planter, svampe, biller) samt vegetationsstruktur, dødt ved og jordbundsforhold som indikatorer.

Målbeskrivelse

At give de studerende en oversigt over danske terrestriske naturtyper, disses økologi og de organismer, der karakteriserer dem (planter, dyr, svampe). At indøve lokalitetsbeskrivelse og -karakteristik under anvendelse af væsentlige økologiske parametre og ved hjælp af relevante organismegrupper.

Efter kurset kan den studerende:

Viden:

  • Definere de vigtigste danske naturtyper, og redegøre for deres opståen (historie).
  • Genkende de vigtigste danske naturtyper ud fra deres organismesammensætning (planter, dyr, svampe)


Færdigheder:

  • Udpege, hvilke taxa der er relevante for karakterisering af en given naturtype.
  • Identificere/anvende relevant bestemmelseslitteratur til at bestemme relevante taxa, oftest til arts-niveau.


Kompetencer:

  • Formidle basale funktionelle/økologiske aspekter af de vigtigste danske naturtyper.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det er en fordel at have fulgt kurset Organismernes diversitet eller tilsvarende.

Bemærkninger

Der er et gebyr forbundet med kurset. De studerende betaler selv for mad og drikke.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

MSc Programme in Biology

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok
Der vil være et feltkursus fra søndag til fredag aften i ugen inden blokstart.

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussionstimer og projektarbejde i 7 uger.

Kapacitet

No limitation

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Ekskursioner 37
Projektarbejde 153,5
Eksamen 1,5
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 minutter
Løbende bedømmelse baseret på konkrete lokaliteter på feltkurset (vægter 20%). Mundtlig eksamen baseret på de afleverede rapporter over projektarbejdet, der er udført i Københavnsområdet (vægter 40%). Skriftlig eksamination (1 time) (vægter 40%).

Alle delprøver skal bestås separat, men ikke nødvendigvis i den samme eksamensperiode.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af de under ”Målbeskrivelser” beskrevne mål.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Som den ordinære eksamen.


Hvis krav om deltagelse i feltkursus ikke er opfyldt må kurset tages igen det følgende år.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende