Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Almen cellebiologi (Cellebiol)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Frank Hauser (7-797b748886788553757c82417e8841777e)
 • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA04036U

Engelsk titel

General Cell Biology (Cellebiol)

Kursusindhold

Kurset giver en grundig introduktion til centrale cellebiologiske problemstillinger, og der sigtes imod at give de studerende et teoretisk fundament for videre studier inden for det cellebiologiske område og kompetencer til at vurdere simple cellebiologiske forsøg og problemstillinger. De behandlede emner inkluderer: teknikker i kloning og cellekultur, protein-struktur og -funktion, membran-struktur og -transport, cellulær protein sortering, exo- og endocytose, celle-celle-kommunikation og intracellulær signalering, celle-deling og -død, cytoskelettets struktur og funktion, cancer, stamceller samt vævs-opbygning.

Målbeskrivelse

Viden:

 • basal viden (teori og praksis) indenfor cellebiologi.
 • forståelse af de centrale cellebiologiske metoder, processer og mekanismer.
   

Færdigheder:

 • kognitive færdigheder indenfor cellebiologi
 • kommunikative færdigheder til at formulere og forstå cellebiologiske problemstillinger


Kompetencer:

 • viden og færdigheder som kan bringes i spil i mange biologiske forskningsprojekter og i mange arbejdsmæssige sammenhænge som uddannet biolog
 • evnen til at samarbejde med andre og at tage ansvar for sin egen læring og kompetenceudvikling

Tilmelding


Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Stine Falsig Pedersen, Ian Lambert, Kim Rewitz, Lone Rønnov-Jessen, Søren T. Christensen (alle BIO)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og D
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af fælles forelæsninger samt tilhørende øvelsestimer i mindre hold.
En revideret øvelsesoversigt findes på kursets hjemmeside i Absalon under Kursusinformation.

Øvelser kører normalt med 7 hold med max. 35 studerende

Kapacitet

245.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 20
Forberedelse 155
Eksamen 3
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive og sammenligne den generelle opbygning af en dyre- og en plantecelle, opbygning og funktion af den eukaryote celles organeller, plasmamembranen og cytoskelettet.
 • Beskrive syntese, struktur, funktion, og cellulær lokalisering af DNA, RNA, og proteiner, forklare samspillet imellem disse typer af makromolekyler og relatere dette til deres roller i centrale cellulære processer.
 • Klassificere og forklare de fundamentale mekanismer i transport over membraner, og vurdere disse mekanismers roller i stoftransport over epitheler og i centrale homeostatiske processer.
 • Gøre rede for såvel de overordnede mekanismer som de konkrete komponenter i centrale signaleringsveje, der gør celler i stand til at kommunikere med hinanden, og relatere disse signaleringsveje til vigtige fysiologiske/​patofysiologiske sammenhænge, hvori de indgår.
 • Beskrive struktur og funktion af centrale typer af differentierede celler samt stamceller, forklare de fundamentale mekanismer i celle-celle og celle-matrix adhæsion, og udpege de cellulære komponenter, der indgår i disse.
 • Beskrive og forklare de fundamentale mekanismer i komplekse cellefysiologiske processer såsom cellemotilitet, celledeling, og programmeret celledød.
 • Anvende cellebiologisk viden til at beskrive de basale mekanismer i organismers udvikling og reproduktion samt i vigtige patofysiologiske forhold såsom udvikling af cancer.
 • Skitsere basale cellebiologiske metoder, og fortolke resultaterne af simple cellebiologiske eksperimenter.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende