Menneskets fysiologi (Fysiologi)

Kursusindhold

En forelæsning vil give et overblik over et fysiologisk emne, som eksempel: nerver, muskler, sanser, hjernen, respiration, energistofskifte, hormoner, fordøjelse og nyrer. Der lægges vægt på samspillet mellem de forskellige dele af fysiologien.
Disse emner behandles yderligere ved øvelserne. En øvelse kan være enten en laboratorieøvelse, en IT-baseret øvelse eller gruppetimer efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse.

Engelsk titel

Human Physiology (Fysiologi)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Kendskab til menneskets fysiologi har stor betydning for den enkelte og for samfundet. Kurset sigter mod en forståelse af menneskets funktion i samspil med omgivelserne. Den ønskede forståelse bygger på viden om de biokemiske og fysiske processer, der indgår i de mange former for reguleret samspil, som finder sted på celleplan, på organplan og i hele organismen. Både dagligdagens forhold og ekstreme situationer (ekstraordinær belastning, sygdom) bruges til at belyse funktionerne.

Viden:

Den studerende kan gøre rede for menneskelegemets opbygning og funktion af de enkelte organer. Den studerende har viden om og indsigt i samspillet mellem menneskekroppens enkelte dele og med omgivelserne. Den ønskede forståelse bygger på viden om de biokemiske og fysiske processer, der indgår i de mange former for reguleret samspil, som finder sted på celleplan, organplan og i hele organismer.

Færdigheder:

Den studerende er i stand til at udføre simple fysiologiske relevante beregninger og gøre rede for et fysiologisk procesforløb (fx. en figur fra en lærebog eller en videnskabelig artikel).

Kompetencer:

Den studerende er i stand til at anvende den basale viden om fysiologi, så forståelsen øges af de fysiologiske mekanismer involveret i fx individets udvikling, arbejde, sport, sundhed, medicin etc.

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger (store hold) og øvelsestimer (mindre hold á 20-30 studerende).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun lommeregner (almindelig - ikke programérbar) er tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne

 • beskrive kroppens organer med hensyn til placering, opbygning og funktion
 • forklare fysiologiske reguleringsmekanismer på celle-, organ- og helkrops-niveau
 • forklare sammenhænge mellem de forskellige fysiologiske mekanismer
 • udføre simple beregninger på grundlag af opgivne fysiologiske målinger
 • redegøre for fysiologiske sammenhænge (fx fra en figur i fysiologisk lærebog eller videnskabelig artikel)
 • anvende den basale fysiologiske viden til at vurdere og analysere dagligdags situationer så som fysisk aktivitet, individets udvikling, sygdom og fødeindtag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Forberedelse
 • 156
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206