Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Menneskets fysiologi (Fysiologi)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Henriette Pilegaard (10-727a73766f716b6b7c6e4a6c737938757f386e75)
    (hpilegaard@bio.ku.dk)
  • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA04035U

Engelsk titel

Human Physiology (Fysiologi)

Kursusindhold

En forelæsning vil give et overblik over et fysiologisk emne, som eksempel: nerver, muskler, sanser, hjernen, respiration, energistofskifte, hormoner, fordøjelse og nyrer. Der lægges vægt på samspillet mellem de forskellige dele af fysiologien.
Disse emner behandles yderligere ved øvelserne. En øvelse kan være enten en laboratorieøvelse, en IT-baseret øvelse eller gruppetimer efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse.

Målbeskrivelse

Kendskab til menneskets fysiologi har stor betydning for den enkelte og for samfundet. Kurset sigter mod en forståelse af menneskets funktion i samspil med omgivelserne. Den ønskede forståelse bygger på viden om de biokemiske og fysiske processer, der indgår i de mange former for reguleret samspil, som finder sted på celleplan, på organplan og i hele organismen. Både dagligdagens forhold og ekstreme situationer (ekstraordinær belastning, sygdom) bruges til at belyse funktionerne.

Viden:

Den studerende kan gøre rede for menneskelegemets opbygning og funktion af de enkelte organer. Den studerende har viden om og indsigt i samspillet mellem menneskekroppens enkelte dele og med omgivelserne. Den ønskede forståelse bygger på viden om de biokemiske og fysiske processer, der indgår i de mange former for reguleret samspil, som finder sted på celleplan, organplan og i hele organismer.

Færdigheder:

Den studerende er i stand til at udføre simple fysiologiske relevante beregninger og gøre rede for et fysiologisk procesforløb (fx. en figur fra en lærebog eller en videnskabelig artikel).

Kompetencer:

Den studerende er i stand til at anvende den basale viden om fysiologi, så forståelsen øges af de fysiologiske mekanismer involveret i fx individets udvikling, arbejde, sport, sundhed, medicin etc.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Ivana Novak (BI) og Henriette Pilegaard (BI)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger (store hold) og øvelsestimer (mindre hold á 20-30 studerende).

Kapacitet

240

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Praktiske øvelser 18
Forberedelse 156
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun lommeregner (almindelig - ikke programérbar) er tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne

  • beskrive kroppens organer med hensyn til placering, opbygning og funktion
  • forklare fysiologiske reguleringsmekanismer på celle-, organ- og helkrops-niveau
  • forklare sammenhænge mellem de forskellige fysiologiske mekanismer
  • udføre simple beregninger på grundlag af opgivne fysiologiske målinger
  • redegøre for fysiologiske sammenhænge (fx fra en figur i fysiologisk lærebog eller videnskabelig artikel)
  • anvende den basale fysiologiske viden til at vurdere og analysere dagligdags situationer så som fysisk aktivitet, individets udvikling, sygdom og fødeindtag

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Som ordinær.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende