Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Proteinkemi og enzymologi II

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Rasmus Hartmann-Petersen (10-786e766b7a6b78796b7446686f7534717b346a71)
  • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA04023U

Engelsk titel

Protein Chemistry and Enzymology II

Kursusindhold

Teoretisk og praktisk kursus i proteinkemi og enzymologi. Det teoretiske kursus fokuserer på følgende temaer: "intracellulær proteinnedbrydning" og "foldningsrelaterede sygdomme". I den praktiske del af kurset opnås kendskab til proteinoprensning, proteinkarakterisering og steady-state enzymkinetik. Her benyttes bl.a. følgende metoder: kromatografi, elektroforese, spektroskopi, massespektrometri, proteinbioinformatik og molekylgrafik.

Målbeskrivelse

Undervisningen vil give de studerende en grundlæggende praktisk forståelse for protein- og enzymkemisk arbejde samt indblik i, hvordan proteiner fungerer i biologiske systemer.

De studerende opnår indblik i sammenhængen mellem proteiners kemisk-fysiske egenskaber og deres funktion samt i proteinkemisk og enzymologisk laboratoriearbejde, herunder databehandling og apparaturanvendelse. Desuden opnås træning i at skrive rapporter.

Viden:

De studerende opnår en grundlæggende forståelse for teorien og anvendelsen af en række proteinkemiske og enzymologiske metoder.

Færdigheder:

De studerende opnår basale laboratoriefærdigheder og får et detaljeret kendskab til anvendelsen af fusionsproteiner, affinitetskromatografi, enzymkinetik, elektroforese, detektionsmetoder mv.

Kompetencer:

De studerende opnår kompetencer i proteinkemisk og enzymologisk laboratoriearbejde, får indblik i sammenhængen mellem proteiners fysiske/kemiske egenskaber og funktion, samt opnår træning i læsning af originallitteratur og rapportskrivning.

Anbefalede faglige forudsætninger

Pensum i alle kurser fra blok 1, 2 og 3 forudsættes bekendt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Kaare Teilum, Michael Askvad Sørensen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Hele blok 4. Undervisningen er koordineret med Humanbiologi, og er derfor ikke placeret i en skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger (i alt 8 timer), eksaminatorier (i alt 10 timer) samt laboratorieøvelser (i alt 60 timer)

Kapacitet

60

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 8
Eksamen 10
Praktiske øvelser 60
Forberedelse 128
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Godkendte øvelsesrapporter, godkendt øvelsesforløb samt mundtlig fremlæggelse af øvelsesresultater og tema-relateret originallitteratur.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset Proteinkemi & Enzymologi II skal den studerende have udført følgende på tilfredsstillende vis:

  • Deltaget i laboratoriekurset i Proteinkemi & Enzymologi II med design og udførelse af eksperimenter
  • Skrevet en rapport over laboratoriekurset, der skal indeholde: 1) en redegørelse for og vurdering af de benyttede proteinkemiske metoder og deres anvendelighed; 2) argumenter for og vurdering af de valg, der er foretaget undervejs; 3) argumentation for anvendte forsøgsprotokoller, 4) beskrivelse af databehandling, 5) præsentation af de opnåede resultater i form af grafer, geler, kromatogrammer, udskrifter, molekylgrafik og fundne værdier, 6) vurdering af fejlkilder og usikkerheder; 7) besvarelse af de spørgsmål, der er stillet til øvelserne
  • Givet en mundtlig præsentation, som indeholder en introduktion, præsentation af resultater og konklusion, af et delområde af kursets eksperimentelle del
  • Givet en mundtlig præsentation af et "selvvagt" proteins struktur og funktion på baggrund af molekylgrafiske analyser og litteratursøgninger
  • Givet en mundtlig præsentation, på baggrund af kritisk læsning af proteinkemisk originallitteratur og litteratursøgning, af et udleveret delområde inden for "proteomer", "proteasomet" eller "proteinfoldning og –misfoldning".

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer

Reeksamen

20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende