Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Komparativ anatomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Nadja Møbjerg (8-727173666e69766b44666d73326f7932686f)
  • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA04004U

Engelsk titel

Comparative Anatomy

Kursusindhold

Kurset indeholder en række forelæsninger samt praktiske øvelser, hvor udvalgte dyr studeres og deres anatomi og diversitet demonstreres.

Målbeskrivelse

Viden:
Kursets formål er at give den studerende en forståelse af, hvordan grundlæggende biologiske behov har fundet forskellige anatomiske og fysiologiske løsninger på tværs af den biologiske diversitet indenfor dyreriget med fokus på hvirveldyrene.

Færdigheder:
Der vil blive lagt vægt på at den studerende får et indblik i den komparative anatomi's fagterminologi, anvendelsesmuligheder og relevans for biomedicin, samt "hands-on" erfaringer i form af dissektioner af udvalgte arter ved de praktiske øvelser.

Kompetencer:
Kurset skal give den studerende en introduktion til det teoretiske grundlag, der skal til for at foretage et kritisk og hensigtsmæssigt valg af optimale modelorganismer til en given biomedicinsk undersøgelse.

Tilmelding

As an exchange, guest and credit student - click here!

Continuing Education - click here!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen løber over 7 uger og består af fælles forelæsninger mandag kl. 10-12 og af kombinerede forelæsninger og praktiske øvelser i form af holdundervisning tirsdag kl. 13-16 og fredag, Hold 1: kl. 9-12, Hold 2: kl. 13-16.

Kapacitet

70

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 2
Forberedelse 153
Forelæsninger 30
Praktiske øvelser 21
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen af den skriftlige prøve sker på baggrund af en samlet vurdering af besvarelserne på enkeltopgaver i det stillede opgavesæt. Prøven er bestået, når den studerende udviser et tilstrækkeligt kendskab til fagets terminologi, hvirveldyrenes diversitet og de gennemgåede organsystemers anatomi og fysiologi.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende