Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Biokemi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Martin Willemoës (9-7f7174746d75776d7b486a717736737d366c73)
  • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA04003U

Engelsk titel

Biochemistry

Kursusindhold

Introducerende teoretisk kursus i biokemi med hovedvægt på det basale stofskifte. Emnerne er glykolyse, glykoneogenese, pentosephosphatreaktioner, glykogenmetabolisme, citronsyrecyklus, oxidativ phosphorylering, lipidmetabolisme (fedtsyrer, triglycerider, cholesterol), membraner og transport, nitrogenmetabolisme (aminosyrer, urinstofcyklus) og nukleotidmetabolisme samt de processer som forbinder dem.

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give indsigt i hvordan organismer får den nødvendige energi samt at give et grundlæggende kendskab til metaboliske processer i mennesker.

Ved kursets afslutning er den studerende i stand til at:

Viden:
a) demonstrere en forståelse for de nævnte metaboliske processer ved at kunne redegøre for deres formål, substrater, produkter, enzymer, cofaktorer, energiomsætning, og reaktionsligninger
b) berette indgående om reaktionstyper samt coenzymfunktioner fra ovenstående processer med angivelse af specifikke eksempler
c) skitsere lokaliseringen af nedenstående processer på celle- og organismeniveau

Færdigheder:
d) udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og at demonstrere en kvantitativ forståelse af disse
e) redegøre for strukturer og egenskaber af kulhydrater, lipider, aminosyrer, og nukleotider

Kompetencer:
f) beskrive mekanismer involveret i reguleringen af nedenstående processer
g) perspektivere metaboliske sygdomme og hvordan de kan opstå ud fra processerne i stofskiftet
h) sammensætte processerne og forklare hvordan de er integreret og koordineret i organismen.

Anbefalede faglige forudsætninger

Pensum i kurset Almen Kemi forventes bekendt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
Bacheloruddannelsen i kemi (medicinalkemi)
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppediskussioner og opgaveregning. Maksimum 12 konfrontationstimer pr. uge.
Forelæsninger (i gennemsnit 3 forelæsninger/uge) og eksaminatorier (2 x 2 timer/uge). Læseplan, klokkeslet og sted for undervisningstimerne vil blive oplyst senere på kursets hjemmeside.

Kapacitet

90

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 3
Forelæsninger 21
Teoretiske øvelser 28
Forberedelse 154
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Topkarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål uden væsentlige mangler. Se i øvrigt målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 45 minutter uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende