Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teknik og klimatilpasning (LAR)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Professionsbachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Kamilla Aggerlund (5-716d707069446d6b72326f7932686f)
 • Hans Plovstrup (4-6b64736f436c6a71316e7831676e)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10110U

Engelsk titel

Technique and climate adaption (SUDS)

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et konkret område skal den studerende udarbejde et teknisk forslag for regnvandshåndtering lokalt i byen med tilhørende redegørelse for vandhåndteringskapacitet og tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger. Det kræver, at den studerende gennem kurset arbejder med følgende emner:

 • Klimaforandringer i Danmark og byens udfordringer.
 • Terræn- og vandanalyser.
 • Byens vandforhold, regnvandsafstrømning og vandkvalitet.
 • Tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger, herunder materialekendskab.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark.
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger i byen.
 • Have kendskab til det grønnes rolle og effekt i klimatilpasning.
 • Have kendskab til eksisterende klimatilpasning og LAR-løsninger.

 
Færdigheder:

 • Kunne anvende GIS til terræn- og vandanalyser.
 • Kunne dimensionere enkle landskabsbaserede regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne vælge materialer og planter til regnvandshåndteringsløsninger.


Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre enkle landskabsbaserede regnvandshåndteringsløsninger.
 • Formidle analyse, idé og løsning på et reflekterende niveau.
 • Indgå i faglig dialog med andre fagområder om klimatilpasningsløsninger.

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Kamilla Aggerlund
Hans Plovstrup

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsformen består af forelæsninger, øvelser og workshops samt ekskursioner. Kurset afsluttes med en projektopgave.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 68
Forelæsninger 35
Praktiske øvelser 38
Ekskursioner 30
Projektarbejde 32
Eksamen 1
Total 204

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min.
Aflevering af individuel skriftlig opgave samt mundtlig præsentation.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende