Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Naturforståelse og plantekendskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Professionsbachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Jane Kongstad Nielsen (4-7a7b7f805079777e3e7b853e747b)
 • Oliver Bühler (3-7e7b714f78767d3d7a843d737a)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10107U

Engelsk titel

Ecology and plant basics

Kursusindhold

Dette kursus er et grundlæggende kursus i forståelse af økosystemer og naturlige processer. Parallelt opbygges et grundlæggende plantekendskab af kultiverede arter.

En have- og parkingeniør vil møde naturarealer i byen og være ansvarlig for deres drift, pleje og udvikling. Kurset giver den studerende den nødvendige praksisnære viden og forståelse for naturen og de biologiske værdier. Dette indebærer især viden omkring naturlige økosystemer. På baggrund heraf vil den studerende være i stand til at træffe beslutninger omkring drift, anlæg og plantevalg, der sikrer bevarelse af naturværdierne. 

Målbeskrivelse

Viden

 • Viden om succession og konkurrence

 • Forståelse for næringsstofkredsløbene i naturlige økosystemer

 • Forståelse for naturlige dynamikker og biodiversitet

 • Viden om sammenspil mellem abiotiske og biotiske faktorer i økosystemer

 • Viden om specifikke vækstvilkår og karakteristiske dyr og planter for naturtyperne

 • Viden om jordbundens opbygning og bestanddele

 • Viden om jordbundens udvikling i forskellige naturtyper

 • Viden om plantenavngivning og -systematik

Færdigheder

 • Analysere et økosystem med henblik på vegetationsudviklingen

 • Forklare næringsstofkredsløbene i en given naturtype

 • Forklare de økologiske forhold der betinger planternes udbredelse og tilpasninger til voksested

 • Artsbestemme 100 kultiverede planter

 • Udtage nødvendige kvalitative jordprøver for at beskrive naturtypen med vægt på jordens struktur, tekstur, luft/vandforhold, næringsbindende evne, jordbundsprofil og jordbundsdannende processer

 • Identificere de klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til aspekter omkring biodiversitet

 • Anvende korrekte fagtermer

Kompetencer

 • Bruge forståelsen for økosystemernes kompleksitet i forbindelse med beslutninger omkring arealanvendelse af det åbne land og skov i og omkring byerne

 • Kunne deltage med faglige input til tværfaglige klima- og naturdebatter

 • Fortsat tilegne sig viden til at forstå nye sammenhænge

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Underviser

Oliver Bühler
Jane Kongstad Nielsen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger. Ekskursioner. Praktiske øvelser. Fremlæggelser. Virksomhedsbesøg. Gruppearbejde. Selvstudium

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 38
Ekskursioner 30
Øvelser 16
Forberedelse 100
Eksamen 20
Total 204

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Der aflevers projekt i uge 44

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende