Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Praktik A (HOPI)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Professionsbachelor
ECTS 30 ECTS
Kursusansvarlig
 • Klaus Agerskov (4-7172676d466f6d7434717b346a71)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10103U

Engelsk titel

Internship A (HOPI)

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold er beskrevet i ”Anvisninger for virksomhedspraktik”. Dokumentet er de bindende retningslinjer for vært og studerende.

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og i udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Målbeskrivelse

Formålet med praktikken er at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflektere over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer

 

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Underviser

Michael Hasse Schacht
Anders Dam

Varighed

Den studerende følger hverdagen i praktikvirksomheden - det vil sige en 37 timers arbejdsuge. De nærmere arbejdstider aftales mellem praktikvært og praktikant.

Skemagruppe

Praktik
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Virksomhedspraktik

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktik 740
Forberedelse 83
Eksamen 1
Total 824

Eksamen

Prøveform

Portfolio
Mundtlig prøve
Skriftlig portfolio samles og afleveres sidst i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes med 70% fordelt på følgende måde:

Formalia og skriftlighed 10%

Fagligt indhold 30%

Reflektioner og uddybninger 30%

Den mundtlige prøve vægtes med 30%

 

Der gives én samlet karakter

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Portfolio skal være aflevet senest én uge inden mundtligt forsvar

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende