Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Ledelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Professionsbachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Michael Hasse Schacht (4-6f6a7565426b6970306d7730666d)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10101U

Engelsk titel

Introduction to Management

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende indførsel til ledelse i offentlige og private virksomheder. Desuden vil kurset bidrage til en forståelse for, hvordan en organisation er opbygget og fungerer.

Der tages udgangspunkt i, at den studerende ikke har forudgående viden om emnerne.

Kurset lægger vægt på det relationelle i både ledelse og organisationsforståelsen. Vi arbejder med emner som:

Ledelsesdelen

Personlig udvikling

Personligt lederskab

At forstå andre mennesker

Ledelse af konsulenter/rådgivere

Ledelse af frivillige

Politisk ledelse

Mødeledelse

Organisationsforståelse

Organisatorisk kulturforståelse

 

Andre emner der bliver behandlet

Forståelse af embedsmandens rolle

Demokratiske beslutningsprocesser

Borgerinddragelse

Kommunikation

Målgruppe indsigt

Konflikthåndtering

 

 


 

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende
1)opnår indsigt i og forståelse for samspillet mellem individ, gruppe og organisation, således at den studerende i sit efterfølgende virke kan indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge både i den daglige drift, og når der skal arbejdes med udvikling af organisationer og arbejdsprocesser
2)opnår indsigt i og forståelse for ledelsesformer, forandringsredskaber og personaleforhold og deres betydning for vedkommendes virke som leder/specialist (rådgiver)


Formålene indebærer, at den studerende kan

Viden:
- med udgangspunkt i teorien/teorierne - identificere, navngive, definere og beskrive praktiske problemstillinger inden for fagets områder, herunder samspillet mellem individ, gruppe og organisation, sammenhængen mellem organisationer og deres omverden samt organisationers rolle i samfundet
- demonstrere overblik over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder
- sammenfatte problemstillinger inden for fagets områder
- forstå, at der ikke nødvendigvis kun findes én løsning på givne problemstillinger
- demonstrere evne til at reflektere over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder

Færdigheder:
- analysere problemstillinger inden for fagets områder
- anvende teorien/teorierne i sin analyse af de givne problemstillinger
- sammenligne effekten af anvendelsen af forskellige teorier på de givne problemstillinger
- forklare den/de teorier, der anvendes på de givne problemstillinger
- diagnosticere problemstillinger inden for fagets områder
- vurdere forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger
- vælge mellem forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger og begrunde det/de trufne valg
- formidle mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder til overordnede, fagfæller, andre kolleger, underordnede, myndigheder, samarbejdspartnere og brugere
- kommunikere om mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder med såvel overordnede, kolleger/fagfæller, underordnede og myndigheder, som med samarbejdspartnere og brugere uanset deres faglige forudsætninger

Kompetencer:
- generalisere ud fra konkrete problemstillinger, diskutere forskellige løsningsmuligheder, forklare og perspektivere de valgte løsningsmuligheder og anvende (overføre) de indvundne erfaringer på andre/nye (og evt. ukendte) problemstillinger
- samarbejde med fagfæller og tværfagligt om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- styre løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- på eget initiativ igangsætte løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- tage selvstændigt ansvar for løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- arbejde selvstændigt med løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
 

Anbefalede faglige forudsætninger

Sprogundskaber til at kunne læse og forstå engelsk litteratur.

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Skov- og landskabsingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Michael Hasse Schacht
Steen Rasmussen
Henriette Bonde
Bent Sten Jensen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, cases, gruppearbejde, øvelser, selvstudie, projektarbejde, eksterne foredragsholdere

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur er overvejende dansk, men engelsksprogede tekster vil blive brugt
Litteraturliste uploades på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 1
Forelæsninger 70
Forberedelse 70
Teoretiske øvelser 20
Projektarbejde 43
Total 204

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Eksamen er en digitaleksamen via Canvas, hvor den studerende skal svare på en række spørgsmål.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende