Planteanvendelse

Kursusindhold

Med udgangspunkt i konkrete lokaliteter skal den studerende udarbejde løsningsforslag til typiske beplantningsmæssige problemstillinger. Du vil i løbet af kurset komme til at arbejde med analyser, vurderinger og forslag i forskellige projekterings- og driftsmæssige sammenhænge. De udarbejdede kursusopgaver indgår i bedømmelsesgrundlaget til eksamen.

For at kunne gennemføre de projektopgaver der bliver stillet, vil undervisningen omfatte følgende emner:

 • Sted- og beplantningsanalyser
 • Projektgranskning og – forståelse
 • Plantesamfund og levested som udgangspunkt
 • Planteanvendelse, design og æstetik
 • Planteanvendelse, teknik og vækstvilkår i bymæssig bebyggelse
 • Beplantningsforslag og planteplaner
 • Planteanvendelse i driftsperspektiv

 

Engelsk titel

Use and maintenance of plants in the urban environment

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Målbeskrivelse

Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for have- og parkområdets planteanvendelsesopgaver, således at den studerende kan diskutere, planlægge, tilrettelægge og kvalitetssikre løsninger på det faglige niveau, som professionen tilsigter.


Formålene indebærer, at den studerende:

Viden:

 • Har et bredt, grundlæggende plantekendskab.
 • Kan beskrive hvilke planter, der er egnet til forskellige bymæssige forhold
 • Kan overskue og forstå faktorer, som vanskeliggør eller begrænser mulighederne for plantevækst i bymæssig sammenhæng.
 • Har indsigt i hvilke beplantningsmæssige faktorer, der medvirker til at skabe attraktive urbane miljøer. 

Færdigheder:

 • Kan udarbejde planteplaner for forskellige typer af problemstillinger i bymæssig sammenhæng
 • Kan anvende relevante normer og standarder til beskrivelse af beplantningsarbejder i både anlægs- og driftssituationer.
 • Kan anvende et grundlæggende og for den givne situation relevant plantesortiment.
 • Kan analysere en given lokalitet og beplantningsmæssig problemstilling med henblik på at finde alternative løsninger. 
 • Kan vurdere sammensatte beplantningers vækstmæssige og æstetiske udviklingspotentiale over tid.
 • Kan indgå i faglige samarbejder om beplantning i anlægs- og driftssammenhænge, der sikrer fagligt velfunderede helhedsløsninger.

Kompetencer:

 • Kan kvalitetssikre beplantningsforslag i forhold til de givne vækstvilkår og forslagets funktion.
 • Kan udarbejde beplantningsforslag og planteplaner.
 • Kan varetage styring af beplantningsprojekter og driftsmæssige renoveringer af beplantninger.
 • Kan reflektere over problemstillinger i relation til beplantninger i byen, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.

Holdundervisning/​forelæsning, selvstudie, ekskursioner og projektopgaver.

Bestået fagene IT til projektering, Planter og klima i byen, Design, planter og projektering og Parkdrift eller tilsvarende kurser.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering
Mundtlig eksamen på baggrund af opgaver, udarbejdet i forbindelse med undervisningen.

Både det afleverede materiale og den mundtlige præstation indgår i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse
 • 34
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 80
 • Total
 • 204