Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Parkdrift

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
Niveau Professionsbachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Anne Mette Dahl Jensen (4-636f666c426b6970306d7730666d)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10070U

Engelsk titel

Management of urban green spaces

Kursusindhold

I dette fag skal vi beskæftige os med planlægning og driften af urbane grønne områder. Der skal tages hensyn til områdernes overordnede mål, hvilke delelementer de består af, hvilket mandskab og hvor meget materiel der er til rådighed. Desuden tages hensyn til hvilken metode og maskine/redskab der, ved den konkrete opgave, er mest rentabel.

Undervisningen omfatter følgende emner

 • Arealtyper, kvalitetsbeskrivelser, tilstandskrav og udførselskrav

 • Belægninger og inventar, og vedligeholdelse af ”grå flader” samt renhold

 • Driftsplaner med mandskab og maskiner

 • Brugen af GIS i planlægning og drift

 • Kvalitetssikring af driftsopgaver- herunder metoder, der anvendes ved kontrol og tilsyn

 • Arbejdsmiljø

 • Udlicitering, tilbudsgivning og kontrakt

 • Driftsmodeller

 • Grønne udviklingsplaner – herunder planlægning af udvikling og drift af grønne områder

 • Drift i forhold til bekæmpelse af invasive arter

 

Arealtyperne omfatter grønne områder fra de naturprægede til urbane områder, herunder offentlige friarealer med parkkarakter, friarealer ved boliger, industri, skoler og institutioner, kirkegårde, idrætsanlæg, træer ved stier, torve, pladser, veje og gader samt P-pladser.

Delelementerne er grupperet i; græs, blomster, buske, hække, solitærtræer og alléer samt krat og hegn i parker samt belægninger på torve, pladser, stier og veje og inventar.

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at den studerende skal kunne forestå planlægning, drift og kvalitetskontrol af grønne urbane arealer.

Viden

 • opbygning af en kvalitetsbeskrivelse

 • driften af de forskellige elementer i kvalitetsbeskrivelsen

 • indholdet i grønne driftsudbud

 • forskellige digitale løsninger for at registrere og planlægge plejen af grønne områder

 • regler for udførsel af arbejdet (sikkerhed og mandskab)

 

Færdigheder

 • Kan registrere et grønt område, indeholdende flere forskellige elementgrupper

 • Kan udarbejde kvalitetsbeskrivelser, plejeplaner samt driftsplaner for forskellige anlægstyper og områder, hvor metoder og maskiner anvises

 • Kan foretage kvalitetskontrol, herunder kontrolprocedurer for tilsyn og kontrolmetoder ved egenkontrol af driften

 • Kan anvende GIS i planlægning og styring af grønne opgaver

 • Kan varetage styring af driftsopgaver

 • Kan bruge en grøn udviklings plan til at tænke langsigtet

 • Kan analysere et grønt område med henblik på udvikling af grøn drift

 

Kompetencer

 • I samarbejde med andre at kunne anvise praktiske/tekniske løsninger, der optimerer driften af grønne områder

 • Kan afgrænse en arealregistrering samt indhente oplysninger fra forskellige medarbejdergrupper og sammenfatte dette til et slutprodukt

 • Kan reflektere over, hvordan indsamlede data for et område kan anvendes i den fremtidige parkdrift i det pågældende område og andre tilsvarende områder

 • Kan reflektere over resultater af udførte arbejdsopgaver og bruge denne viden i den fremtidige driftsplanlægning

 • Kan indgå i et samarbejde om udvikling af driften på baggrund af analyser

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Anne Mette Dahl Jensen
Hans Plovstrup
Anders Dam

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen tager udgangspunkt i holdundervisning/​forelæsninger visualiseret med ekskursioner og praksisgjort med feltøvelser og dataregistrering.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 80
Praktiske øvelser 76
Ekskursioner 40
Projektarbejde 50
Forberedelse 160
Eksamen 2
Total 408

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min.
Der eksamineres mundtlig på baggrund af en synopsis og spørgsmål, der trækkes.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende