Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Design, planter og projektering

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Professionsbachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lulu Charlotte Harteg Jacobsen (2-7a784e77757c3c79833c7279)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10066U

Engelsk titel

Design and urban planting projects

Kursusindhold

Med udgangspunkt i en konkret lokalitet skal den studerende udarbejde et planforslag med tilhørende planteplaner. Det kræver, at den studerende får indsigt i følgende:

 • Registrering og analyse
 • Rumlige forhold
 • Tegningstyper – skitse, plan, snit og teknisk tegning
 • Faser i et typisk projekteringsforløb
 • Plantekvalitet og plantevalg
 • Beplantningers udviklingspotentiale under typiske vækstforhold
 • Beplantningers betydning for menneskers ophold og trivsel i byrum og parker

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til design og projektering af byens grønne områder, med særligt fokus på anvendelsen af planter.

Formålet indebærer, at den studerende:

Viden:

 • Kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
 • Kan læse og forstå plantegninger, snit og tekniske tegninger
 • Forstår hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe attraktive urbane miljøer
 • Kender til faserne i et projekteringsforløb 
 • har kendskab til forskellige typer af landskabsanalyseFærdigheder:

 • Kan anvende registrering og analyse som udgangspunkt for udvikling af grønne områder
 • Kan udarbejde plantegninger, planteplaner og enkle tekniske tegninger indeholdende relevante informationer
 • Kan give og modtage konstruktiv feedback i forbindelse med projektering af grønne områder
 • Kan præsentere og formidle et planforslag for fagfolk
 • Kan anvende relevante landskabsanalyser til at beskrive og vurdere forskellige problemstillinger i et grønt urbant anlæg


Kompetencer:

 • Kan foretage argumenterede plantevalg og anvende beplantning som arkitektonisk element
 • Kan vurdere planforslag og planteplaner og indgå i en faglig dialog
 • Kan argumentere fagligt for og reflektere over egne valg i forbindelse med projektering af grønne områder og planteanvendelse.

Anbefalede faglige forudsætninger

Basis kendskab til AutoCAD

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Lulu C.H. Jacobsen
Henriette Bonde
Hans Plovstrup
Knud Bundgaard

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

I kurset arbejdes med et gennemgående projektområde. Forskellige teorier, eksempler, metoder og redskaber præsenteres i forelæsninger og øvelsesoplæg.

Undervisningen vil primært have form af projektarbejde med vejledning fra underviseren, forelæsninger samt fremlæggelser og diskussioner i grupper og plenum. Registrering af fysiske og rumlige forhold foregår udendørs.

Det forudsættes at den studerende selv anskaffer sig diverse tegneredskaber, tegnemateriale og har egen pc, der er velegnet til at håndtere større kort- og tegneprogrammer.

Tegningsmateriale udarbejdes digitalt i samarbejde med det sideløbende kursus Professionsintroduktion.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Forberedelse 84
Ekskursioner 16
Praktiske øvelser 23
Vejledning 8
Projektarbejde 48
Eksamen 1
Total 204

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering
Der afleveres et projekt inklusiv en planteplan, som præsenteres, som præsenteres ved den mundtlige eksamen.

Den samlede præstation (projekt og fremlæggelse) vurderes i forhold til målbeskrivelsen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende