Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Projektstyring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Professionsbachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Michael Hasse Schacht (4-7d7883735079777e3e7b853e747b)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10059U

Engelsk titel

Project management

Kursusindhold

Introduktion: Hvad er et projekt, projektarbejdsformen, grundmodeller, projektledelsen.

Projektets historie: Organisationsformen, ledelsesformen

Projektarbejdsformen: Kendetegn, projekttyper, projekter i organisationen, refleksioner

Målsætningen: Målsætning, projektcyklus, opgaveusikkerhed, udvikling af målsætning

Resultatet: Interessenter, Interessenthåndtering

Projektplanen: Principperne bag den gode plan, projektgruppen, planlægningsmetoder, risikoanalysen

Organisering: Roller i projektets organisation

Projektlederen: Styringsværktøjer, opfølgning, mødeledelse

Kommunikation og forandring: Hyppige fejl i kommunikation, målrettet kommunikation, kommunikation der understøtter forandringer

Ledelse af gruppen: Lederskab, dannelse af projektgruppen, motivation og feedback, coaching, konflikthåndtering, ledelsesprocesser

Ledelse af flere projekter: Project goverance, porteføljeoverblik, rolle- og ansvarsfordeling, prioritering af projekter, fælles sprog, project exellence

Målbeskrivelse

Viden:
- definere hvad et projekt er samt beskrive hvad et projekt består af og hvilke faser et projekt gennemløber
- redegøre for fordele og ulemper ved forskellige projektstyringsværktøjer

Færdigheder:
- opstille hensigtsmæssige mål under hensyntagen til en organisations eller et projekts mission og vision
- anvende forskellige projektplanlægningsværktøjer og andre projektredskaber.
- identificere problemstillinger og faldgruber knyttet til forskellige projektforløb
- vise opnåede erfaringer inden for styring og evaluering af projekter. Herunder ressourcestyring, kvalitetsstyring, resultatstyring og porteføljestyring.
- formidle et projekts mål, forløb og produkter m.m. til projektdeltagere samt øvrige ekstern og interne interessenter.

Kompetencer:
- foreslå forskellige løsningsmodeller i forhold til en konkret projektopgave
- argumentere for og reflektere over egne valg i et projektforløb.
- reflektere over selvledelse i relation til egen rolle som projektleder.

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Hvis du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Skov- og Landskabsingeniør
Have- og parkingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Michael Schacht

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

I kurset arbejdes med flere konkrete projekter som omdrejningspunkt. Forskellige metoder, værktøjer, modeller og teorier præsenteres i forelæsningerne og søges koblet til de forskellige faser i styringen af de konkrete projekter.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 4
Forelæsninger 30
Projektarbejde 70
Forberedelse 100
Total 204

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende