Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videregående plantebiologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tom Hamborg Nielsen (4-786c726d4474706972326f7932686f)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: LPLB10333U

Engelsk titel

Advanced Plant Biology

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i plantebiologi, biokemi og genetik. Kurset behandler både nye grundlæggende emner og emner, som har været berørt på tidligere kurser (fx fotosyntese og respiration), men hvor der her bliver gået mere i dybden med hvordan processerne løbende reguleres og tilpasses.

Kurset belyser samspillet mellem de enkelte processer, og kurset giver forståelse af hvordan planten fungerer både på det molekylære plan og på helplanteniveau. Kurset søger således at give den studerende indsigt hvordan hele planten fungerer som organisme i et samspil det omgivende miljø. Der gives også eksempler på plantebiologisk forskning.

Kurset omfatter bl.a. følgende centrale emner:  fotosyntesens biokemi og regulering, kulhydratmetabolismen og dens regulering, respiration, fixering og metabolisme af kvælstof, fotomorfogenese, cellevæggenes struktur of funktion, og virkningen af plantehormoner og naturstoffer.

Målbeskrivelse

 

Kursets hovedmålsætning er at give et bredt kendskab til planters basale livsfunktioner og en forståelse for de fysiologiske, molekylære og cellulære processer, som ligger til grund for planters vækst og udvikling og giver dem evnen til at tilpasse sig til skiftende omgivelserne.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Beskrive de grundlæggende molekylære og cellulære processer i planter.
- Udvise overblik over hvordan planters livsfunktioner fungerer på cellulært såvel som på hel-plante niveau.
- Beskrive og reflektere over hvordan de molekylære og cellulære processer tillader planter at tilpasse sig til væsentlige forandringer det omgivende miljø.

Færdigheder:
- Anvende teoretisk viden til løsning af problemstillinger inden for plantes fysiologi og biokemi.

Kompetencer :
- Identificere plantebiologiske problemstillinger, og foreslå mulige løsninger på disse med grundlag i plantebiologiske processer og herunder inddrage overvejelser af betydningen af de givne vækstfaktorer.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i biokemi, molekylæbiologi og plantebiologi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i biologi

 

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset omfatter forelæsninger, teoretiske øvelser, praktiske laboratorieøvelser og artikel-baserede fremlæggelser. forelæsninger gennemgår centrale emner indenfor plantebiologien og i teoretiske øvelser løser de studerende opgaver i dialog med underviseren. De enkelte opgaver er koordineret med de emner som behandles i forelæsningerne. Gennem laboratorieøvelser illustreres udvalgte metoder, som anvendes i studier af molekylære og fysiologiske processer i planter. Endvidere inddrages eksempler på igangværende forskning til at illustrere specifikke områder.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Taiz, L, Zeiger E, Møller IM, Murphy A: Plant Physiology and Development. 6th Edition. Der tages forbehold for at lærebogen kan udskiftes indtil en uge før kursusstart.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Teoretiske øvelser 21
Praktiske øvelser 12
Forberedelse 139
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende