Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Biofysik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Holm Øgendal (7-726a687167646f4371656c316e7831676e)
  • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: LFYB10036U

Engelsk titel

Biophysics

Kursusindhold

Kan opdeles i fire hovedområder
Biofysik på organismeniveau:

Biomekanik, der beskriver biomaterialers og vævs grundlæggende mekaniske egenskaber (elasticitet og brudstyrke) samt plante- og dyrevævs reaktion på ydre belastninger (træk- og trykspændinger samt torsion).
Gennemgang af blodkredsløbet, tryk- og energiforhold samt oxygenoptagelse. Væsketransport i planter og porøse stoffer. Organismers energiproduktion, temperaturregulering og vandbalance.

Biofysik på celle- og organniveau:
Passiv og aktiv transport over cellemembranen, herunder osmose, filtration og nerveledning.

Biofysik på molekylniveau:
Indledning til molekylær biofysik, der omhandler biomolekylers struktur og vekselvirkning på et statistisk-fysisk grundlag.

Biofysiske analysemetoder:
Indledning til analytiske og præparative centrifugeringsteknikker.

Målbeskrivelse

Kurset målsætning er, at give den studerende øget forståelse for dyre-og plantefysiologi, anatomi og cellebiologi gennem anvendelsen af fysiske modeller og metoder. Desuden at give den studerende indsigt i de fysiske principper, der styrer biomolekylers struktur og indbyrdes vekselvirkning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden
Redegøre for biofysikkens grundlæggende love, principper, begreber og metoder, indenfor kursets emneområder.

Færdigheder
Anvende og kombinere definitioner, metoder og formler fra kursets emneområder til at udføre enkle ræsonnementer og beregninger.

Anvende fysiske enheder i beregninger samt at kunne omregne mellem forskellige enhedssystemer.

Kompetencer
Identificere og analysere biofysiske aspekter af biologiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.

Bemærkninger

Kurset henvender sig primært til studerende på biologi-bioteknologi.
Fysikstuderende opfordres til at følge kurset ”Introduktion til Bio- og medicinsk fysik”.
Kurset samundervises i et vist omfang med kurset "NFYB10036U, Fødevarefysik.”

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i biokemi

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der forelæses ca. 2 timer ad gangen i alt tre gange om ugen. Den resterende tid, 2 timer 3 gange om ugen, benyttes til teoretiske øvelser (regneøvelser).

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 48
Teoretiske øvelser 48
Forberedelse 106
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Der regnes opgaver så bredt som muligt inden for kursets emner. Opgaverne tager udgangspunkt i forskellige biologiske, fysiologiske eller molekylære problemstillinger.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Hvis 10 eller færre personer er meldt til reeksamen, vil denne blive afholdt som en 30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelsestid med alle hjælpemidler undtagen computer.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende