Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fagets videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Peter Sandøe (3-7469774477797268326f7932686f)
  • Mickey Gjerris (3-716b6e446d6a7673326f7932686f)
Information om kurset fås hos lektor Mickey Gjerris mgj@ifro.ku.dk
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: LFKB10243U

Engelsk titel

Philosophy and Science

Kursusindhold

De studerende præsenteres for faglige problemstillinger, som bliver anskuet i et alment perspektiv. I den sammenhæng præsenteres de for den historiske baggrund for udviklingen af deres fagområde i sammenhæng med universiteter og højere læreanstalter. De får et kendskab til, hvorledes videnskaben og de forskellige fagdiscipliner spiller en rolle for faget og dets udvikling. Endvidere får de en almen introduktion til videnskabelige tænkemåder og centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder kausalitet, reduktionisme, forskningsparadigmer og videnskabelig usikkerhed. En række etiske problemstillinger bearbejdes gennem arbejde med begreber som bæredygtighed, klimaforandringer, videnskabelig usikkerhed, formidling, natursyn mm. De studerende skal gennem dette lære at se deres fags forankring i en bredere offentlig og markedsmæssig sammenhæng. Endelig skal de studerende gennem arbejdet med og godkendelsen af tre mindre opgaver demonstrere et videns-, kompetence-, og færdighedsniveau, der gør dem kvalificerede til eksamen. Disse opgaver vil bestå i tekstanalyse, caseanalyse og skriftlig og mundtlig præsentation. En del af undervisningen vil være samkørt med Fagets Vindeskabsteori for Jordbrugsøkonomi for at udnytte samspillet mellem de forskellige faglige perspektiver.

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende viden om en række af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som naturressourceuddannelsens fagområder rejser. De studerende skal opnå en forståelse af videnskabens samfundsmæssige roller og blive i stand til kritisk at diskutere de muligheder og begrænsninger som videnskaben rummer. Dermed får de studerende en basis for at forstå deres egen faglighed i et bredere perspektiv og bliver i stand til at kvalificere den samfundsmæssige diskussion om de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som deres fag rejser. 

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Redegøre for etiske teorier
- Redegøre for centrale videnskabsteoretiske begreber
- Identificere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige sammenhænge

Færdigheder:
- Anvende etiske teorier på en relevant faglig problemstilling
- Diskutere betydningen af centrale videnskabsteoretiske begreber
- Analysere både naturvidenskabelige og filosofiske tekster med henblik på at afdække indhold, argumenter, antagelser og implicitte værdier
- Formidle faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger klart på skrift og mundtligt

Kompetencer:
- Være i stand til på selvstændig, kritisk og konstruktiv vis at indgå i en værdibaseret debat om faglige emner.
- Arbejde selvstændigt med analyse af naturvidenskabelige tekster
- Arbejde effektivt sammen med andre om formidling af etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Lektor Mickey Gjerris, Lektor Morten Ebbe Juul Nielsen og gæsteforelæsere

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Gennem en forelæsningsrække vil de studerende blive præsenteret for relevante videnskabsteoretiske og etiske teorier og begreber i sammenhæng med faglige problemstillinger. Forelæsningerne vil hver uge blive fulgt op af en række øvelser. Her vil diskussioner, med udgangspunkt i korte oplæg, konkrete cases, ekspertpaneler og aktiviteter som journal-clubs og inddragelse af medier som radio og film blive udnyttet som et led i at underbygge og støtte forståelsen af forelæsningernes temaer. Endelig skal de studerende individuelt og i grupper udarbejde tre mindre opgaver.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebøger i videnskabsteori og etik, filosofiske artikler og fagrelaterede cases, film mm.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 25
Praktiske øvelser 30
Projektarbejde 45
Vejledning 6
Forberedelse 99
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
20 minutters mundtlig eksamen med udgangspunkt i spørgsmål relateret til pensum trukket af den studerende ved eksamensstart. 20 minutters forberedelse.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret en eller flere af de tre opgaver, skal de afleveres senest to uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende