Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Tingsret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlige
  • Sanne Anker Angantyr (11-7a6875756c356875726c7947717c7935727c356b72)
    Uddannelsessekretær
  • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (29-5e757b7274375b6a76766e7c747880374b6a777036596e6d6e7b7c6e7749737e7b37747e376d74)
    Fagleder
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUB54090U

Engelsk titel

Law of Property

Kursusindhold

Faget omhandler forholdet til tredjemand og de grundlæggende tingsretlige principper, herunder navnlig om sikringsakter, ekstinktion og vindikation. Der tages udgangspunkt i de almindelige principper for ekstinktion og vindikation illustreret med eksempler vedrørende fast ejendom og løsøre. Desuden behandles tinglysningsloven for at illustrere anvendelsen af retsværnsregistre.

Der fokuseres på retsvirkningerne af tinglysning: Legitimationsvirkning, prioritetsvirkning og gyldighedsvirkning. Endelig behandles en række særlige sikringsaktsspørgsmål i forhold til negotiable og simple fordringer, pant i løsøre samt virksomheds- og fordringspant.

Tingsret bygger videre på den formueretlige viden, som de studerende har erhvervet i Erstatning og Kontrakt henholdsvis i Obligationsret på 1. og 2. semester.

Målbeskrivelse

Viden
Den studerende skal:
- Opnå indgående kendskab til og forståelse for centrale nationale tingsretlige grundbegreber, retsregler og retspraksis samt disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse.

Færdigheder/kompetencer
Den studerende skal kunne:
- Forklare centrale, nationale tingsretlige grundbegreber og retsregler samt disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse i forhold til et eller flere konkret(e) retsforhold.
- Anvende centrale nationale tingsretlige grundbegreber, retsregler og retspraksis til at
- - identificere, analysere og vurdere tingsretlige retsforhold,
- - forebygge tingsretlige konflikter samt
- - argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse.
- Forklare og argumentere for konkrete tvisteløsninger ud fra hensynene bag centrale, nationale tingsretlige grundbegreber, retsregler og retspraksis.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde.

Studienævn

Jura

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema for undervisningstider
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bøger

1)   Peter Mortensen: Indledning til tingsretten (2. udg. 2009)

      Følgende læses: Kapitel III,1.-3. (dog ikke afsnit 2.4.-2.7.), kapitel V,2. (dog ikke afsnit 2.2.8., 2.3. og 2.4.), kapitel V,3. (dog ikke afsnit 3.5.2.4., 3.5.5. og 3.6.) samt kapitel VI,2. (dog ikke afsnit 2.4.).

 

2)   Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende (1. udg. 2013)

      Følgende læses Kapitel II (dog ikke afsnit 5.2., 5.3. og 6.), kapitel III (dog ikke afsnit 2.5., 3.3., 4.2.5., 5.2. og 5.4.5.) samt kapitel IV (dog ikke afsnit 2.2., 3.5., 4.7, 5.3. og 5.4.).

 

3)   Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom (2. udg. 2014)

      Følgende læses: Kapitel I,3.-4. (dog ikke 4.2. og 4.3.).

      (Resten af bogen anvendes på 4. semester i Sikkerhed og kreditorrettigheder).

 

4)   Bo von Eyben m.fl.: Lærebog i obligationsret II (4. udg. 2014) Kapitel 11 (dog ikke 11.4), kapitel 12 (dog ikke 12.1.2.1., 12.1.2.3. og 12.6.2.).

 

5)   Peter Mortensen: Virksomhedspant og fordringspant – sikringsakter og ekstinktion (2014)

 

Andet undervisningsmateriale (tilgængeligt i Absalon)

6)   Peter Mortensen: Særligt om pant – B som under- og håndpanthaver (særtryk af Indledning til tingsretten kapitel VIII) (stencileret udg. 2012)

 

Supplerende materiale

Peter Mortensen: Seminaropgaver til Tingsret (1. udg. 2012).

Ved eksamen i Tingsret forudsættes pensum i Erstatning og Kontrakt samt i Obligationsret bekendt, og der kan stilles bispørgsmål i emner fra pensum i disse fag. Ligeledes vil kendskab til pensum i disse fag kunne være en forudsætning for løsning af spørgsmål vedrørende pensum i Tingsret.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 38
Forelæsninger 6
Praktiske øvelser 8
Forberedelse 223
Total 275

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Eksamensdato: 3 januar 2017

Reeksamen

Eksamensdato: 22. februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende