Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Specialiseret erstatningsret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Pris

DKK 10.000

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Vibe Garf Ulfbeck (12-5e716a6d365d746e6a6d6b7348727d7a36737d366c73)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA55013U

Engelsk titel

Specialised Law of Torts

Kursusindhold

Erstatningsretten er en basal formueretlig disciplin, som er i stadig udvikling. Dette afspejles i de talrige særregler, der gennem de senere år er indført på erstatningsrettens område, og i det stigende antal sager, der giver anledning til komplekse, erstatningsretlige problemstillinger, ofte i grænseområdet mellem kontraktsretten og deliktsretten. Ikke mindst spørgsmålet om ansvar for forvoldelse af almindelig formueskade er i nyere tid blevet praktisk relevant. Kurset fokuserer blandt andet på denne type skade og inddrager såvel spørgsmål om ansvarsgrundlag som tabsopgørelse. Kurset fungerer således som en overbygning til faget erstatningsret på grunduddannelsen, der primært vedrører ansvaret for personskade og tingsskade. Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til at analysere og vurdere aktuelle erstatningsretlige problemstillinger i lyset af nyere erstatningsretlig teori.

Den indledende del af kurset omhandler udviklingstendenser inden for erstatningsretten i nyere tid. Forsikringsrettens betydning for erstatningsretten inddrages og forholdet mellem erstatningsansvar i og uden for kontrakt belyses. Den anden og største del af kurset rummer den praktiske del. Denne er opdelt i tre moduler, der dækker tre forskellige ansvarsområder, som er blevet særlig aktuelle i nyere tid. Første modul drejer sig om professionsansvar, herunder blandt andet rådgiveransvar. I andet modul behandles produktansvar, herunder såvel den EU-retlige regulering som de i retspraksis skabte regler. I tredje modul behandles endelig visse aspekter af offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Målbeskrivelse

- Redegøre for indholdet af og forholdet mellem erstatningsreglerne i og uden for kontrakt generelt.
- Identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse erstatningsretlige problemstillinger i lyset af sondringen mellem kontraktansvar og deliktansvar, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema for undervisningstid
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

  • Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret, 2002, 100 sider.
  • Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder,2. udgave 2010: 200 sider.
  • Materialesamling, 150 sider.

 

Pensum omfatter cirka 450 sider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Efterår: 16. - 20. januar 2017 (vejl. periode)

Forår: 29. maj - 2. juni 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende