Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Bevisret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

DKK 10.000

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jørn Vestergaard (16-6e737672327a69777869766b65657668446e7976326f7932686f)
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA04438U

Engelsk titel

Law of Evidence

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne forståelse for og evne til at behandle bevisretlige problemer, således som de viser sig i retssager og i forbindelse med administrative afgørelser.

Udover de juridiske regler vil elementære retspsykologiske teorier og undersøgelser blive gennemgået. Den studerende skal skrive en synopsis, dvs. en kort undersøgelse inden for et bevisretligt emne. Følgende emner vil blive taget op på kurset:
Almindelige emner

 • Oversigt. Bevisret og den materielle ret.
 • Legal bevisteori. Fri bedømmelse efter retsplejeloven 1916.
 • Bevisbyrde, formodningsregler og oplysningspligt.
 • Sandsynlighedsvurdering.
 • Vidnebeviset.
 • DNA-bevis.
 • Retslægerådets responsa.


Særlige bevisregler
Civile sager:

 • Bevis i aftaleforhold.
 • Bevisproblemer i erstatningsret og forsikringsret, funktionærret.
  Straffesager:
 • Anklagemyndighedens bevisbyrde. Identifikationsbevis. Bevis for forsæt.

Målbeskrivelse

- Redegøre for bevisretlige problemer i forbindelse med retssager og administrative afgørelser.
- Redegøre for bevisteorierne samt retsplejelovens og forvaltningslovens bevisregler.
- Redegøre for og forklare baggrunden for reglerne om bevisbyrde, formodningsregler og oplysningspligt.
- Redegøre for de forskellige bevisregler i civilproces, straffeproces og forvaltningsret og diskutere styrker og svagheder ved de forskellige regelsæt.
- Forklare og analysere væsentlige domme på det bevisretlige område.
- Identificere relevante bevisretlige problemer i et komplekst materiale.
- Analysere komplekse bevisretlige problemstillinger og argumentere for fagligt begrundede løsninger under foretagelse af en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

B2 og C2
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 • Henrik Zahle: Bevisret: oversigt, DJØF, 1994. Hele bogen er pensum bortset fra kapitel 8 og kapitel 16.
 • Desuden materiale på Absalon. Pensum udgør ca. 500 sider i alt.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

9. - 13. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende