Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

It-ret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Pris

DKK 10.000

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Henrik Udsen (12-4c6972766d6f325968776972446e7976326f7932686f)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA04102U

Engelsk titel

Information Technology Law

Kursusindhold

Den digitale teknologi har rejst en række nye juridiske problemstillinger. Disse problemstillinger har fået en stadig mere central betydning i takt med, at den digitale teknologi er integreret i alle aspekter af samfundet. Derfor vil de fleste jurister i dag støde på it-retlige problemstillinger i deres arbejde, og mange jurister har it-ret som deres hovedarbejdsområde. Både advokatkontorer, virksomheder og offentlige myndigheder søger jævnligt jurister med særligt kendskab til it-ret. 
Det er formålet med kursusfaget at give deltagerne en indføring i de særlige juridiske problemstillinger, som informationsteknologien giver anledning til. Efter kurset vil deltagerne have den fornødne indsigt til at varetage en stilling som it-jurist eller behandle it-retlige problemstillinger som led i et bredere stillingsindhold. 

I faget gennemgås en række fortrinsvis immaterialretlige, persondataretlige og formueretlige emner, herunder:

Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer, databaser, hjemmesider og anden digital information (musik, film, e-bøger mv.)

Internetoperatører og andre mellemmænds (som f.eks. YouTube og Facebook) ansvar for brugernes krænkelser på internettet

Beskyttelse af domænenavne

Persondataregulering

Markedsføring på internettet

Digital aftaleindgåelse og salg af digitale ydelser (musik, film, e-bøger mv.)

It-kontrakter – udformning, fortolkning og introduktion til de mest udbredte standardkontrakter

It-ret er præget af en dynamisk retsudvikling med mange nye regler og principielle sager, der forsøger at tilpasse juraen til de nye muligheder, som den konstante teknologiske udvikling giver. Må man fra sin egen hjemmeside linke direkte til nyheder på et dagblads hjemmeside? Kan man fortryde et aktiekøb foretaget via en hjemmeside, når der er sket fejltastning? Må man bruge konkurrenters varemærker som søgeord på internettet?  Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som de danske domstole har måttet tage stilling til i de senere år. De mange principielle sager giver god mulighed for casebaseret undervisning, og dette anvendes i udstrakt grad.

Målbeskrivelse

Redegøre for den nødvendige informationsteknologi med henblik på at kunne forstå og behandle de tilhørende retlige problemstillinger. 
Redegøre for de grundlæggende retsregler, som it-retten bevæger sig på tværs af. 
Identificere relevante it-retlige problemstillinger og det relevante it-retlige retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse. 
Identificere relevante retsregler ved løsning af identificerede it-retlige problemstillinger og dermed vise forståelse for samspillet mellem teknologien og juraen. 
Analysere komplekse it-retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter. 
Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset indledes med en kort gennemgang af nogle centrale tekniske begreber. Der forudsættes ikke noget forudgående kendskab hertil.
Det er en fordel men ikke en forudsætning, at man har kendskab til immaterialret.

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

A1
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Henrik Udsen, lærebog i it-ret (2016). Bogen er gratis tilgængelig for de studerende i elektronisk form på Absalon. 

Pensum omfatter ca. 500 normalsider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Deltagerne får udleveret en case, som eksaminationen tager udgangspunkt i.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Efterår: 19. - 23. december 2016 (vejl. periode)

Forår: 22. maj - 24. maj + 26. maj 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende