Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Visuel kultur/kunsthistorie gym.tilv.: Analytik/visuelle felter

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Gunhild Ravn Borggreen (7-6b79726c6d7068446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HVKK03143U

Engelsk titel

Modes of Analysis/Fields of Visuality

Kursusindhold

Kurset omhandler visuel analyse med fokus på tre centrale elementer:

• Præsentation af en række teoretisk funderede metoder til visuel analyse

• Produktion, indsamling og udvælgelse af visuelt materiale (empiri)

• Udvælgelse af relevant metode i forhold til empiri

• Systematisk gennemførsel af konkret analyse

Kurset tager udgangspunkt i en række analysemetoder, som har deres udspring i kulturteoretiske og samfundsvidenskabelige teorier. Analysemetoderne skal ses som værktøjer til at åbne for en bredere analyse, som også inkluderer teoretiske positioner. Målsætningen er at styrke kompetencer i at operationalisere teori i forhold til visuelt materiale: hvordan kan man få teori, der er generaliserende, til at sige noget om konkrete visuelle fænomener? Hvordan bliver ”teori” til ”metode”? Hvilken indvirkning har valg af metode og teoretisk ramme på resultaterne af analysen? Kan analyse af visuelle fænomener inspirere og afstedkomme nye teoretiske positioner?

Modulet vil blive undervist i samarbejde med Modul 10 Visualitetsteori og det anbefales at disse to moulder tages parallelt i det første semester af studiet.

Kurset Analytik/visuelle felter er organiseret som 11 lektioner (á 3 timer), 1 ekskursion, og 3 arbejdsdage. Lektionerne er struktureret på basis af en række temaer fra udvalgte tekster (online og i kompendium) og i Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials (Sage, 2012). Temaerne tager udgangspunkt i konkrete analysemetoder med inspiration fra bl.a. semiotik, psykoanalyse, diskursanalyse og performativitetsteori. Disse metoder diskuteres og afprøves på visuelt materiale i undervisningen. Gennem en række tekster sættes metoderne i relation til teoretiske problemstillinger, der kobles med analyse af visuelle fænomener.

Hver lektion består af diskussion af dagens tekster efterfulgt af analyseøvelser både i grupper og i plenum. Der forventes aktiv undervisningsdeltagelse ved at alle har læst teksterne inden undervisningen, og at alle deltager i produktion, indsamling og mundtlig analyse af visuelt materiale. Det er ca. 15 timers forberedelse per uge i hele semesteret.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Gunhild Borggreen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterårssemesteret 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Studerende bedes anskaffes grundbogen Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials (London: Sage, 2012, 3. udgave). De fleste af teksterne i kursusplanen er trykt i kompendium, som kan købes hos Publikom (lokale 11A-0-02) ved semesterstart. Kompendiet kan med fordel bestilles på Humanioras webshop ved semesterstart:

http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html.

Nogle tidsskriftsartikler skal downloades fra REX (markeret med * i kursusplanen), mens nogle distribueres via absalon (markeret med ** i kursusplanen).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 36
Forberedelse 303
Vejledning 1
Eksamen 80
Total 420

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Se studieordning

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​visuel_kultur/​visuel_kultur_ka_2008_2012.pdf/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende