Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Visuel kultur: Digital praksis og teori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Kassandra Charlotte Wellendorf (8-6f6577776873766a446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HVKK03122U

Engelsk titel

Visual Culture

Kursusindhold

Kursets mål er at give den studerende kompetencer til at forstå og analysere det digitales betydning for visuel kultur og kommunikation i dag. Dette gøres gennem læsning og diskussion af teoretiske tekster, gennem små praktiske afprøvninger af et par digitale redskaber - og gennem konceptudvikling af digitale produkter. Kurset er således både teoretisk og praktisk, hvilket har til formål at give den studerende redskaber til selv at tilrettelægge og konceptualisere forskellige former for digital mediering og kommunikation samt forholde disse områder til relevante teorier om visualitet, sociologi og kulturteori. Et delmål er desuden at skabe refleksion over, hvordan digital teknologi påvirker såvel arbejdsprocesser, kreativitet og analyse. Kursusgangene er inddelt i en række temaer som f.eks. mediering, digital billedbehandling, sociale medier og lokative apps. Undervejs inddrages praktisk kendskab til konceptudvikling, budgetlægning og eksempler på finansiering.

Kurset kræver aktiv deltagelse i - og aflevering af - en lille midtvejsopgave, der består af skitseproduktion af  en lokativ app og en skriveøvelse. Den lokative app udfærdiges i grupper på ca. 3 studerende, mens skriveøvelsen udføres individuelt. Det anbefales, at man inddrager midtvejsproduktionen til den endelige eksamen.

Den endelige eksamensopgave består af synopsis og digitalt produkt samt en mundtlig eksamen. Det digitale produkt til eksamen kan laves som selvstændigt produkt eller i grupper på max. 3 personer.

Kurset er obligatorisk for VK-studerende på 2. semester. Kurset er derfor ikke åbent for andre studerende.
 

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Kassandra Wellendorf

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Forårssemesteret 2017
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og praksisundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 72
Forberedelse 263
Eksamen 84
Vejledning 1
Total 420

Eksamen

Prøveform

Mundtligt forsvar
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende