AFLYST!!! Visuel kultur/Kunsthistorie: Lokativ mediekunst

Kursusindhold

I dette kursus vil vi arbejde hen imod jeres frie opgave projekter vedrørende samtidens udvikling i navnlig den vestlige kulturkreds af lokativ mediekunst. Vi vil i hovedsagen sigte mod en relativt detaljeret forståelse af lokativ mediekunst som en udvikling af samtidskunsten, der sker efter skærmbaseret netkunst og i samspil med den tredje bølge af informationsteknologi, sociale og mobile medier, håndholdt teknologi, samt netværk af sensorer og aktuanter. Her vil vi arbejde med konkrete analyser af en vifte af kunstprojekter, der muliggør nye interaktionsformer og mikser bevægelser og begivenheder i fysiske og virtuelle miljøer og dermed introducerer forskellige slags overlægninger og udvidelser (augmented reality; augmented virtuality), der fordrer et fornyet engagement med tilgange til æstetik, kunst, politik og situeret hverdagskultur.

Kurset inkluderer diskussion af projekter såsom: mixed-reality spillet Can You See Me Now af Blast Theory, den relationelle arkitektur Airborne af Rafael Lozano-Hemmer, det lokative narrativ These Pages Fall Like Ash af Duncan Speakman og Tom Abba, mediefacaden på Cordobas museum for samtidskunst, Alter Bahnhof Video Walk af Janet Cardiff og George Bures Miller, de mobile urbanitetsprojekter Tactical Sound Garden og Hertzian Rain af Mark Shepard, projekter i overvågningskunst og sousveillance af Electroland og Hasan Elahi, hverdagskulturel micro-blogging brug af grafik, billeder og video i sociale og mobile medier som Snapchat.

Vi vil lægge fokus på at diskutere sådanne kunstprojekters potentiale til at aktualisere en serie væsentlige samtidshistoriske kunst- og kulturteoretiske problemstillinger:

- Hvorledes kan man bedst tilnærme sig lokativ mediekunsts transformation af kulturelle og urbane steder, rum og kontekster, inklusive landskaber, transportmidler, gader, pladser, bygninger, hjem og kropslige/psykiske zoner eller rum?

- Hvordan kan man bedst skitsere, hvori lokativ mediekunsts ’begivenheder’ består, og hvordan udfolder de temporalisering?

- Hvilke opbrud med eksisterende begreber om og afgræsning af værk, beskuer, udstilling, galleri, museum finder her sted, og hvilke forestillinger om kunstneres roller sættes her i scene?

- Hvordan stiller vi os til de samfundsmæssige og etisk-politiske implikationer af, at lokativ mediekunst trækker intensivt på teknologier til overvågning og sporing?

- Hvordan relaterer lokativ mediekunst til vores hverdagskultur, er disse projekter noget særligt æstetisk, og har de kritiske og/eller politiske potentialer?

- Hvorledes arbejder lokativ mediekunst med performance, affekt, sansning og perception?

- Hvordan forholder lokative kunstprojekter sig til individuelle og sociale typer interaktion, inddragelse og medkreation?

Vi vil vægte analyse af kunstprojekter og diskussion af teoretiske kernetekster lige.

I kurset anvendes som undervisningsformer en kombination af underviseroplæg, analyseøvelser af både individuelt og gruppemæssigt tilsnit, diskussioner i plenum, samt deltageroplæg.

Engelsk titel

Visual Culture: Locative Media Art

Forelæsninger

Kurset er kompendiebaseret og omfatter en bred vifte af nyere tekster, der styrker historisk, analytisk og teoretisk arbejde med lokativ mediekunst. Kompendiet inkluderer materialer forfattet af bl.a.: Bull, Certeau, Chun, Deleuze, Dodge, Dourish, Ekman, Fuller, Galloway, Gellersen, Farman, Flanagan, Goggin, Hansen, Hemment, Ito, Kitchin, Kittler, Latour, Lazzarato, Lefebvre, Lukowicz, Lyon, Manovich, Mackenzie, Massumi, Nancy, Paul, Silva, Suchman, Thrift, Townsend, Tuters, Varnelis, Weiser, Wilken.

Deltagere kan forberede sig ved at læse:

Hemment, Drew. "Locative Arts." Leonardo 39, no. 4 (2006): 348-55.

Tuters, Marc, and Kazys Varnelis. "Beyond Locative Media: Giving Shape to the Internet of Things." Leonardo 39, no. 4 (2006): 357-63.

Wilken, Rowan, and Gerard Goggin. "Locative Media." In Locative Media, 1-22. New York: Routledge, 2015.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse
 • 303
 • Eksamen
 • 80
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420