Visuel kultur: Visualitetsteori

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende en grundlæggende teoretisk viden om visuel kultur: billeder og visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension og muliggør særlige betydninger. Dette ud fra et kendskab til væsentligste teoridannelser i feltet, med et fokus på perioden fra 1945 til i dag.

Disse teorier præsenteres i relevante temaer: I Introduktion: Visuel Kultur: Billedstudier og Visualitetsstudier; II. Visualitet: Dimension og Struktur; III: Visualitet og Imagination: Det Imaginære; IV. Visualitet og Samfund: Kultur og Koder; V. Tranvisualitet: Udfordringer og Perspektiver; VI. Visualitet: Management, Branding og Visualisering

Modulets formål er, at den studerende tilegner sig viden om udvalgte teorier og metoder, der knytter sig til det visuelle, til visuel kultur og til begrebet visualitet, samt billeder samt - direkte og indirekte -  i relation hertil aktuelle temaer i humaniora som billedteori, fænomenologi og betydningsteori, imaginationsteori, social- og kulturteori, transvisualitet, management, branding og visualisering.

Modulet vil blive undervist i samarbejde med Modul 14 Analytik/Visuelle Felter og det anbefales at disse to moulder tages parallelt i det første semester af studiet.

Kurset opererer med flere læringsspor ift. visualitet og visuel kultur-feltet:

 1. Et spor der introducere til visuel kultur og visualitetsbegrebet i sin helhed ved hjælp af en række teorier der på forskellige måde definerer, behandler og diskuterer visualitet.
 2. Et spor der udvikler den studerendes aktive brug af teori i forhold til intellektuel problem- og projektfokusering rettet mod visuel kultur.
 3. Et spor der træner i brug af teori til akademisk tekstskrivning herunder ift distinkioner mellem ”beskrivelse”, ”analyse” og ”diskussion”.

Kurset vil skitsere en arbejdsproces for deltagerne samt et læringsmiljø, der kan understøtte den faglige introduktion. Kurset vil bruge e-learning i forskellige sammenhænge, bl.a. brug af f.eks. vodcasts af tidligere forelæsninger til hver hoveddel og ift. at træne en visual fantasi ved opslag på kursets facebook-side (facebook fra sidste år, Provocative Visuality II):  https://www.facebook.com/groups/466217506883300/?ref=bookmarks. Se vodcast til første del her: Del I: http://video.ku.dk/secret/10293613/df2b7b49ec94cc19f55ac13e9c6100c8

Det forventes at den studerende kan gennemlæse tekster til forberedelse to gange, til hver kursusgang. Kurset instruerer i teknikker til effektiv gennemlæsning af teoretiske tekster.

Kurset vil afholde to Visualitetsaftener, fra 18.00-21.00, hvor undervisningen fortsætter i seminarform, den første vil lægge i uge 36, første undervisningsgang og give instruktion i læsning af teoretiske tekster og studier på KA-niveau i Visuel Kultur.

Kurset starter i uge 36 og i de første tre uger 36-28, 8/9, 15/9 og 22/9 undervises der både tirsdag og torsdage 13.15-18.00, se link på denne side.

Kurset holder øvelsespause i uge 39 og 40, hvor der skrives et 1500 ords mini-essay om tema I-III: I Introduktion: Visuel Kultur: Billedstudier og Visualitetsstudier; II. Visualitet: Dimension og Struktur; III: Visualitet og Imagination: Det Imaginære.

 

Engelsk titel

Theory of Visuality

Uddannelse

Visuel kultur

Forelæsninger

Baggrundslitteratur (læses en gang op til kursusstart)

Stuart Hall (ed), RepresentationCultural Representations and Signifying Practices London: Sage Publications 1997; Malcolm Barnard, Approaches to Understanding Visual Culture. Palgrave Macmillan 2001.

Supplerende baggrundslitteratur (frivillig)

Marita Sturken and Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 9-48; James Elkins, Visual Studies: A Skeptical Introduction. London: Routledge, 2003, pp. 63-123.

Kursets kompendie og undervisningsplan (på Absalon) er klar 20 juni 2016, se: http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/visuel-kultur-498c1.html

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 283
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 80
 • Total
 • 420