Tysk - Tekstanalyse og tysk litteraturhistorie

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • anvende tekstanalytiske begreber, almene såvel som genrespecifikke, i sin analyse og fortolkning af konkrete tekster
 • selvstændigt fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning på en klar, nuanceret og velstruktureret måde, under anvendelse af litteraturvidenskabelige argumentationsformer
 • selvstændigt analysere tysksprogede litterære tekster under inddragelse af den litteraturhistoriske kontekst
 • demonstrere en grundlæggende forståelse af og et overblik over den litteraturhistoriske udvikling i den tysksprogede litteratur fra barokken til i dag og inddrage den relevante kontekst til uddybelse af sin analyse og fortolkning
 • reflektere over litteraturhistorie som disciplin og vidensform
Engelsk titel

German - Text Analysis and History of Literature

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 120,75
 • Holdundervisning
 • 84
 • Total
 • 204,75