Tysk - Litteratur: Tekstanalyse

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • gøre rede for de vigtigste analytiske begreber og metodiske redskaber til beskrivelse af litterære teksters opbygning og virkemidler
 • anvende disse tekstanalytiske begreber, almene såvel som genrespecifikke, i sin analyse og fortolkning af konkrete tekster
 • fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning på en klar og velstruktureret måde, under anvendelse af litteratur- og historievidenskabelige argumentationsformer
Engelsk titel

German - Literature: Text Analysis

Fælles tekstanalyseforelæsninger og holdundervisning.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75