Tysk - Tysk i funktion & Skriftlig sprogfærdighed

Kursusindhold

Tysk i funktion

Der opøves færdigheder i at:

 • oversætte en dansk tekst til tysk samt producere en selvstændig tekst med et forud defineret professionelt formål med et forud defineret professionelt formål, som begge er grammatisk og ortografisk korrekt og semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende i konteksten
 • kommentere sin strategi og brug af hjælpemidler klart og metodisk bevidst

 

 

Skriftlig sprogfærdighed

Der opøves færdigheder i at:

 • udtrykke sig skriftligt på et grammatisk, ortografisk, leksikalsk og idiomatisk korrekt, samt stilistik konsekvent tysk
Engelsk titel

German - German in Use & Written Language Proficiency

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75