Tysk - Tysk talesprog

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • anvende basal pragmatisk teori og kommunikationsteori på et tysk materiale
 • producere en tysk tekst i bredeste forstand med et forud defineret professionelt formål
 • kan oversætte en dansk tekst til tysk ud fra en forud defineret professionel ramme, herunder kommentere sin strategi og brug af hjælpemidler.
Engelsk titel

German - German spoken language

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 204,75