Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU TYS Tysk - Modul 7: Valgfag 1 og Videnskabsteori (efteråret 2016)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anna Lena Sandberg (5-697676697b48707d7536737d366c73)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HTYÅ00721U

Engelsk titel

ÅU TYS Tysk - Modul 7: Valgfag 1 og Videnskabsteori

Kursusindhold

Valgfag 1

Der opøves færdigheder i at:

  • redegøre for et afgrænset emne som helhed og vise et godt kendskab til det særligt studerede område
  • afgrænse en problemstilling inden for det særligt studerede område samt formulere en eller flere teser i forhold til denne
  • diskutere denne tese med inddragelse af andre synspunkter fra f.eks. den tilhørende fagteori og/eller studier i emnet i faglitteraturen

 

Videnskabsteori

Der opøves færdigheder i at:

  • placere faglige problemstillinger og repræsentative teoretiske tekster vedrø-rende sprogfagsdisciplinerne i en videnskabsteoretisk og -historisk kontekst
  • redegøre for forholdet mellem teori, empiri og metode

 

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

 

Uddannelse

Tysk

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Onsdag kl. 18-21
Lokale 24.1.07
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Tysk
Delvist på dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 36
Total 36

Eksamen (BA 2012-ordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende