ÅU TYS Tysk - Modul 7: Valgfag 1 og Videnskabsteori (efteråret 2016)

Kursusindhold

Valgfag 1

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for et afgrænset emne som helhed og vise et godt kendskab til det særligt studerede område
 • afgrænse en problemstilling inden for det særligt studerede område samt formulere en eller flere teser i forhold til denne
 • diskutere denne tese med inddragelse af andre synspunkter fra f.eks. den tilhørende fagteori og/eller studier i emnet i faglitteraturen

 

Videnskabsteori

Der opøves færdigheder i at:

 • placere faglige problemstillinger og repræsentative teoretiske tekster vedrø-rende sprogfagsdisciplinerne i en videnskabsteoretisk og -historisk kontekst
 • redegøre for forholdet mellem teori, empiri og metode

 

Engelsk titel

ÅU TYS Tysk - Modul 7: Valgfag 1 og Videnskabsteori

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Total
 • 36