Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

TYR, Tyrkisk tekstlæsning og skriftlig fremstilling (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Gulsum Akbas (5-687269687a476f7c7435727c356b72)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HTRB01297U

Engelsk titel

Turkish text reading and essay writing

Kursusindhold

Gennem læsning af tekster og skriftlige opgaver opøver den studerende evne til at udtrykke sig i fri skriftlig form på tyrkisk

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Tyrkisk tekstlæsning og skriftlig fremstilling (fagelementkode HTRB01291E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået Kommunikativt Tyrkisk 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

Gülsüm Akbas, akbas@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forståelse, udtryksform og grammatik øves gennem skriftlige øvelser

Undervisningssprog

Tyrkisk
Delvist på dansk

Undervisningsmateriale

Efter aftale med underviser.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 8
Forberedelse 348,5
Forelæsninger 56
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tyrkisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende