TYR, Mundtlig Tyrkisk (F17)

Kursusindhold

Gennem tekstlæsning, samtale, lytteøvelser, grammatikforståelse samt skriftlige øvelser, vil den studerende arbejde videre med sit teoretiske og praktiske kendskab til Tyrkisk sprog. Der lægges på kurset særlig vægt på at opøve mundtlig sprogfærdighed på tyrkisk. Kurset SKAL læses i kombination med Skriftlig Tyrkisk.

Engelsk titel

Spoken Turkish intermediary level

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk,  Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Skriftlig tyrkisk (fagelementkode HTRB00601E)

Tilvalg 2013-ordning:
Mundtlig tyrkisk (fagelementkode HTRB10071E)

Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Efter aftale med underviser

Bestået Tyrkisk-Dansk oversættelse

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 206,25