TYR, Moderne Tyrkiets Historie og Samfundsforhold (E16)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til centrale historiske processer og samfundsmæssige karakteristika i den tyrkiske republik. Kurset fokuserer primært på den politiske historie og politisk kultur i den sen-osmanniske periode og efter oprettelsen af republikken. Blandt temaerne er: Tyrkisk nationalisme, kemalismen, udviklingen af multipartistyre, militærets rolle i tyrkisk politik, forholdet mellem det osmanniske imperium og den tyrkiske republik, religionens rolle i Tyrkiet herunder pro-islamismens fremkomst, Tyrkiets forhold til omverdenen (EU, Mellemøsten, USA), minoritetsspørgsmål, migration, økonomi, og social fragmentering.

Studerende kan med fordel følge ToRS fælleskurset i Akademisk skrivning og formidling.

Engelsk titel

Modern Turkish history and society

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk,  Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2015

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010


Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen

Målbeskrivelse

BA-2015-studieordning:
Moderne Tyrkiets historie og samfund (fagelementkode: HTRB00581E)

BA 2010-studieordning:
Det moderne Tyrkiets historie og samfund (fagelementkode HTRB01211E)

BA tilvalg 2013-studieordning:
Det Moderne Tyrkiets Historie og Samfundsforhold (fagelementkode HTRB10051E)

Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Læseliste uploades i absalon grupperummet forud for kursusstart

Alt kursusmateriale er på engelsk

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5