Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

TORS, ToRS-Fællesfag - Fagspecifikt (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thomas Brudholm (8-647477666a716e6f426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HTOR0007BU

Engelsk titel

ToRS Common course – Science and Theory of Science

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende får lejlighed til at kvalificere deres faglige specialisering ved at se den i et større, mere alment og videnskabsteoretisk perspektiv. Undervisningen foregår derfor som en kombination af tværfaglige fællesforelæsninger og fagspecifikke seminarer. Fællesforelæsningerne drejer sig om videnskabsteoretiske spørgsmål og perspektiver af relevans for enhver studerende på ToRS. Det drejer sig f.eks. om forskellige syn på videnskab og humaniora, om universitets idé og tværfaglighedens udfordringer, om videnskabelig argumentation og akademisk bullshit, om forholdet mellem etik og videnskab, om vores uddannelsers human- såvel som samfundsvidenskabelige indhold m.v. På de fagspecifikke seminarer vil de emner, der bliver introduceret i fællesforelæsningerne, blive viderebearbejdet eller komplementeret indenfor rammen af den studerendes faglige specialisering. Her drejer det sig specifikt om det pågældende fags videnskabsteori, forskningshistorie, karakteristiske cases mv.

Målbeskrivelse

Se din eksamenskode i studieordningen for din uddannelse: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Anbefalede faglige forudsætninger

Se relevant studieordning:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Uddannelse

Se relevant studieordning
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

 

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

Se skema

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, seminar, øvelser, studenteroplæg

Undervisningssprog

Engelsk
Delvist på dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 248,5
Forelæsninger 70
Teoretiske øvelser 14
Eksamen 80
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

https:/​/​intranet.ku.dk/​tors/​undervisning/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende