TORS, Projektstyring og eksamensforberedelse (F17)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at give færdigheder og kompetencer i projektstyring i forbindelse med større opgaver og eksaminer på BA-niveau. I løbet af kurset vil de studerende blive introduceret til grundlæggende redskaber til projektstyring i opgaveskrivning samt strukturering af eksamensforberedelse.

På kurset arbejdes med de studerendes egne opgaver og pensum i samarbejde med vejledere fra de relevante fag. Undervisningen knytter sig til fagbeskrivelserne for hhv. Kinastudier (4. Semester: Realia 1, 6. Semester: Realia 2), Koreastudier (6. Semester: Realia 1,2,3: Pop Culture in North and South Korea, Hallyu and East Asian Cultural flows), Tibetologi (6. semester: Realia 3: Imagining Shangri-la), Indianske sprog og kulturer (4. semester: Aztekernes kultur og historie), og Religionsvidenskab (4. semester: Valgfrit område, dvs. Bataille og religion; Den religiøse krops sociologi; Sufism; Aspects and Contexts of Danish Society, Religion i Baltikum; Esoteriske traditioner i Vesten).

Engelsk titel

Project management and exam preparation

Uddannelse

Alle studerende på 4.og 6. semester

Forelæsninger, øvelser og vejledning

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Praktiske øvelser
  • 6
  • Projektarbejde
  • 8
  • Total
  • 42