TIB, MA kollokvium (F17)

Kursusindhold

Formålet med dette kollokvium er, med udgangspunkt i den studerendes plan for KA-studier  i Tibetologi, at forberede den studerende til eksamen i Tekstbaseret Emne. Her skal eksaminanden opnå indsigt i og blive i stand til, at beskrive og fremstille et specialiseret emne med udgangspunkt i en eller flere for emnets centrale tekster, såvel af kildemæssig som af belysende og diskuterende karakter. Der opnås indsigt i videnskabelige tilgangsmåder, passende for det valgte emne. Eksaminanden udvikler evne til at karakterisere en for emnet central tekst og vise dens relationer til andre tekster hørende til emnet.

Engelsk titel

MA kollokvium

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Tekstbaseret Emne (fagelementkode HTIK03031E)
Valgfalg, Emnekursus A (fagelementkode HTIK03041E)

Undervisnings- og arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger eller undervisning og øvelser med aktiv inddragelse af de studerende, for eksempel i form af studenteroplæg eller besvarelse af mindre opgaver, såvel som selvstudier kombineret med kollektiv og individuel diskussion og vejledning .

Udleveres løbende

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5