Teater- og performancestudier: Specialeseminar

Kursusindhold

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Alle fag på IKK afholder i efterårssemestret en specialeforberedende workshop for studerende på kandidatuddannelsernes 3. semester. Målet med specialeworkshoppen er, at den studerende får formuleret et udkast til en problemstilling og lavet en foreløbig litteraturliste, som skal støtte den studerende i kontakten til en vejleder ved udgangen af 3.semester og være en hjælp til at indgå en specialekontrakt før starten af 4. semester.

Workshop-aktiviteterne støtter den studerende til selvstændigt at gennemtænke emne og problemstilling for specialet og rummer blandt andet: information om specialeemner, specialegrupper og vejledere, arbejde med emne- og problemformuleringer, litteratursøgning osv. Workshopformatet er to seminarer og et litteratur-og informationssøgningskursus for specialestuderende.

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås. Kick it!

 

Engelsk titel

Specialweseminar

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

Undervisning i uge 43 den 25. oktober og i uge 46 den 15. november vil foregå i lokale 21.5.04.
I uge 44 den 1. november vil undervisning foregå fra kl. 09.00 til 12.00 Fakultetsbiblioteket.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieorning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 10
  • Total
  • 10