Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: Teater og performance efter 1945

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Laura Luise Schultz (5-6e63777463426a776f306d7730666d)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEK03212U

Engelsk titel

TOP 45

Kursusindhold

Undervisningsforløbet fokuserer på udviklingen inden for teater og performance efter 1945. Forløbet kombinerer et analytisk, værkorienteret fokus med en historisk tilgang til nyere teater og samtidsteater. Gennem udvalgte cases undersøges en række centrale fænomener, udtryksformer og organisationsformer, der har præget teatrets udvikling efter 2. verdenskrig, såsom interkulturelt teater, festivaller, aktivistisk teater, teater og nye kommunikationsteknologier, mv. De udvalgte emner forbindes til beslægtede kulturudtryk og samfundsfænomener i en bredere sociokulturel kontekst. De studerende opnår færdigheder i at analysere konkrete iscenesættelses- og begivenhedsmæssige udtryksformer samt reflektere kritisk over den konkrete historiske konteksts betydning for udtrykket i relation til en globaliseret verdens vilkår og muligheder.


 

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Laura Luise Schultz

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Forår 2017
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsforløbet er bygget op om en række cases og kombinerer forelæsninger, workshops/​​gruppeøvelser og deltageroplæg i grupper.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium til kurset kan købes i kompendieudsalget. Desuden kan det anbefales at købe Philip B. Zarilli et al.: Theatre Histories. An Introduction, Routledge 2006.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 306
Forelæsninger 27
Eksamen 84
Vejledning 3
Total 420

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende