Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: Teater- og Performanceteori modul 10

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Cecilie Ullerup Schmidt (11-69347b3479696e736f6a7a466e7b7334717b346a71)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEK03203U

Engelsk titel

Theatre and performance studies: Theatre and Performance Theory module 10

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at give en så vidt mulig nuanceret indføring i centrale teoridannelser inden for teater- og performanceteori. Spændende fra

Aristoteles Poetikken til Hans-Thies Lehmanns Das Postdramatische Theater og Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen og med fokus på bl.a. forholdet mellem teater og antropologi, kulturelle iscenesættelser, virkningsæstetik, institutionsteori og det dramatiske karakterbegreb vil kurset i form af en række historiske tværsnit bringe ældre og nyere tekster om teater og performance i spil med hinanden. Teoridannelserne vil blive diskuteret med inddragelse af konkrete værkeksempler, ligesom spørgsmålet om kunstens og den æstetiske erfarings sted og funktion inden for et bredere kulturfelt vil indtage en central plads i sammenligningen og diskussionen af de forskellige teoridannelser. På kurset anvendes ”The Performance Studies Reader” (ed. Henry Bial) samt et til kurset udarbejdet kompendium.

 

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Cecilie Ullerup Schmidt

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Inden første undervisningsgang anbefales det, at man orienterer sig i ”The Performance Studies Reader”

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 36
Eksamen 84
Forberedelse 299
Vejledning 1
Total 420

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Kriterier for bedømmelse

studieordning: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​teatervidenskab/​Teatervidenskab_Performancestudier_KA_2008_2012.pdf/​

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende