AFLYST!!!Teater- og performancestudier/Kunshistorie/Visuel Kultur/Moderne Kultur: Krig og dokumentarisme i samtidsteatret og –kunsten

Kursusindhold

De sidste godt 15 år er der i kølvandet på terrorangrebene 11. september skudt en dokumentarisk strømning frem i samtidsteatret og –billedkunsten. Ved bl.a. at appropriere billeder fra den globale strøm af krigs- og konfliktbilleder, der cirkuleres på såvel officielle nyhedsmedier som via sociale medier, og/eller at sidestille disse med fiktive dokumenter (billeder, vidnesbyrd etc.) har man fra kunstnerisk hold stillet skarpt på spørgsmål som dokumentets status og sandhedsværdi, relationen mellem magt og historieskrivning, samt forholdet mellem visuel framing og beskuerens affektive lydhørhed over for det, der frames (eller netop ikke er at finde inden for rammen). På kurset vil vi beskæftige os med en række af disse krigskritiske dokumentariske strategier, repræsenteret af bl.a. Walid Raad og Rabih Mroué, Milo Rau, Omer Fast og Rimini Protokoll. Teoretisk vil vi trække på dokumentarisme-teori (bl.a. Peter Weiss,  Stella Bruzzi, Carol Martin, Hito Steyerl), visuel teori om krig og konflikt (bl.a. T.J. Demos, J. Mieszkowski, T.J. Demos) og teori om billeder og affekt (S. Sontag, A. Azolay, J. Butler).

Engelsk titel

Teater- og performancestudier: War in Contemporary Documentary Art and Theatre

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Undervisningsforberedelse
 • 305
 • Total
 • 420