Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: Praktikworkshops

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Mette Obling Høeg (11-766e7d7d6e786b7572777049717e7637747e376d74)
  • Michael Eigtved (7-6a6e6c797b6a69456d7a7233707a336970)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEB00642U

Engelsk titel

Internship Workshop

Kursusindhold

I forbindelse med praktikforløbet på Ba uddannelsens 4. Semester vil der blive afholdt to workshops, som har til formål at rammesætte læreprocessen omkring praktikopholdet.

Den første workshop er placeret ved praktikperiodens start og har til formål at hjælpe de studerende til at formulere et overordnet undersøgelsesfokus for praktikken samt desuden at give de studerende redskaber til at:

Kommunikere hensigtsmæssigt med praktikstedets praktikvejleder omkring forventningsafstemning for praktikforløbet.
Observere og indsamle data om praktikstedets arbejdsprocesser.
Dokumentere egne arbejdsprocesser og faglige valg i relation til den teatervidenskabelige faglighed.

Den anden workshop ligger placeret midtvejs i praktikforløbet og har til formål at give de studerende mulighed for at vidensdele og omkring deres praktikforløb, samt at give hinanden faglig sparring i forhold til løsning af opgaver og problemstillinger i praktikken. Desuden har workshoppen til formål at:

Præsentere de studerende for forskellige måder at skabe sammenhæng mellem teori og praksis på, samt forskellige måder at formilde praksiserfaringer på.
Skabe en ramme for, at de studerende får mulighed for at reflektere over, hvordan de kan bruge deres uddannelse i specifikke professionelle sammenhænge.
Give de studerende redskaber til at forberede et møde med deres praktikvejleder, som skal munde ud i en konkret problemformulering til praktikrapporten samt  en metodisk ramme for denne.
Sætte de studerende i gang med til litteratursøgning til praktikrapporten, forud for mødet med deres vejleder.

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Mette Obling Høeg, vejledning Michael Eigtved

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Forår 2017
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisnig

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 4
Total 4

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende