Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: Kulturel iscenesæt. og kompleks dramaturgi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Michael Eigtved (7-787c7a87897877537b8880417e8841777e)
  • Karen Arnfred Vedel (5-877675767d5179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEB00631U

Engelsk titel

Cultural Events and Complex Dramaturgy

Kursusindhold

Kurset i Kulturel iscenesættelse og kompleks dramaturgi udgør modulet Analyse i et udvidet felt og bygger som sådan oven på kurserne i Dramaturgi og Forestillingsanalyse. Vi arbejder med et udvidet teater- og scenekunstbegreb, hvor de dramaturgiske og forestillingsanalytiske redskaber anvendes på et bredt spektrum af teatrale og performative værker og iscenesættelser i kunstfeltet, samt på kulturelle begivenheder og iscenesættelser i andre dele af samfundet. Der vil desuden blive fokuseret på, hvordan de dramaturgiske og forestillingsanalytiske kompetencer kan anvendes syntetiserende i relation til komplekse værker, der udspiller sig på grænsefladerne mellem scenekunst og andre former for kulturel iscenesættelse. Det kan være værker, hvor grænserne udfordres mellem fx tekst og forestilling, publikum og deltager, teater og omverden, etc. Men det kan også være mere klassiske dramaer, der betragtes i nye kulturelle konstellationer. Emnerne for analysen spænder fra mega-events som sportskampe og rockkoncerter til eksperimenterende formater som fx performance lectures, stand-up, interventions- og virkelighedsteater. Det komplekse problemfelt indebærer, at vi trækker på et udvidet æstetisk og kulturteoretisk beredskab i forhold til grunddisciplinerne.

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Karen Arnfred Vedel og Michael Eigtved

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Hold undervisning.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 249
Forelæsninger 84
Eksamen 84
Vejledning 3
Total 420

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende