Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier:Teaterprocesledelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mette Obling Høeg (11-706877776872656f6c716a436b7870316e7831676e)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEB00611U

Engelsk titel

Theater Sociology and Process Management/ Facilitation

Kursusindhold

Indhold: Kurset baserer sig, ligesom Teatersociologi og -procesdeltagelse, på et princip om praksislæring og rummer både praktisk arbejde med design og afprøvning af teaterprocessuelle strategier, samt analyse og diskussion af såvel teoretiske perspektiver som afprøvningen af de praktiske processer.

Det teoretiske grundlag for kurset er sammensat af drama- og teaterpædagogiske litteratur, Kunstteorier, organisationsteoretisk litteratur om sociale teknologier og organisatorisk læring samt performativitetsteoretisk litteratur.

Formål: Formålet med undervisningen i Teaterprocesledelse er at operationalisere den viden og anvende de kompetencer som er opnået i Teatersociologi og –procesdeltagelse i et fremadrettet perspektiv. Det konkrete formål er at give deltagerne en grundlæggende kompetence til at designe strategier for scenekunstneriske processer og sociale processer, som inddrager teatrale elementer. Desuden at give deltagerne en grundlæggende kompetence til at lede og facilitere teaterprocesser som udviklings- og læreprocesser.

Disse kompetencer er anvendelige i dramaturgiske professioner, dramapædagogiske professioner, konsulentprofessioner i en bredere samfundsmæssig forstand og endelig danner de et grundlag for at udøve praksisfunderet forskning i - og med - scenekunst.

Uddannelse

 Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Mette Obling Høeg

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterårssemester 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kurset er tilrettelagt således, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske oplæg og praktiske processer, samt gruppeanalyser og individuelle analyser af henholdsvis det teoretiske stof og de praktiske processer.

Deltagerne vil i løbet af semesteret få til opgave at designe og afprøve en teaterprocessuel strategi med de andre deltagere på holdet.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 81
Eksamen 84
Vejledning 3
Total 210

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende