Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: Dramaturgi 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Clara Marie Tange (10-67706576657865726b69446b71656d7032677371)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEB00571U

Engelsk titel

Dramaturgy

Kursusindhold

I dramaturgi udvikles færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation. Der præsenteres en række analyseredskaber, som anvendes på et antal dramatekster, der yderligere placeres i en dramateoretisk og dramahistorisk sammenhæng. Bl.a. ud fra den betragtning at en teatertekst er en åben struktur på linje med andre sceniske udtryk, og derfor kun lader sig "læse" i samspil med et historisk og scenisk rum. Undervisningen forgår som forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde, og de studerende skal undervejs udarbejde diverse mundtlige og skriftlige småopgaver.

 

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Clara Marie Tange

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

60

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Man kan købe kompendiet til dramaturgikurset i studenterafdelingen (Publi@Kom) på KUA umiddelbart inden undervisningsstart.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 81
Eksamen 84
Vejledning 3
Total 210

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende