Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: Teaterhistorie 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Stig Jarl (8-77786d6b6e657670446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEB00561U

Engelsk titel

Theatre History 1

Kursusindhold

Kurset i teaterhistorie for grundfag og BA-tilvalg giver et overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag. Forløbet er tilrettelagt kronologisk og består af 14 undervisningsgange med forelæsninger og kollokvier og 7 øvelses-/seminargange (hvor holdet er delt i to: et tirsdag-eftermiddagshold og et onsdag formiddagshold).

Kurset har til formål at bibringe den studerende færdigheder i at genkende, vurdere og perspektivere teatrets og scenekunstens udvikling og udtryk gennem tiderne ud fra en række forskellige tematiske, stilistiske og kulturhistoriske kontekster.

I løbet af kurset skal de studerende have godkendt to mindre skriftlige opgaver. De to opgaver indgår sammen med en sammenfattende refleksion over undervisningsforløbet i den portfolio, der dokumenterer aktiv undervisningsdeltagelse.

 

 

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Stig Jarl

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning plus seminarhold samt videoforevisninger.

Kapacitet

60

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Som grundbog bruges Per Arne Tjäder: Uppfostran, Underhållning, Uppror. En Västerlandsk Teaterhistoria. Studentlitteratur 2008. 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 100
Forberedelse 100
Vejledning 3
Eksamen 7
Total 210

Eksamen

Prøveform

Andet

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende