Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: Kulturteori med akademisk praksis

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Laura Luise Schultz (5-6e63777463426a776f306d7730666d)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEB00551U

Engelsk titel

Cultural Theory

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale strømninger og begrebsdannelser i moderne kulturteori og humanistisk videnskabsteori i relation til teater og scenekunst. Desuden belyses scenekunstens og teatervidenskabens funktion i væsentlige kulturelle udviklingsfaser og kulturteoretiske diskussioner. Den studerende vil blive i stand til at analysere teatrale og performative fænomener ud fra en række forskellige kulturteoretiske indfaldsvinkler, herunder at udmønte teoretiske problemstillinger i en analytisk praksis. Denne del af undervisningen forløber som forelæsninger suppleret med øvelser og gruppearbejde.

Endelig introduceres i akademisk praksis til almene humanistiske fagtraditioner og grundlæggende akademiske færdigheder, herunder argumentationsteknik, opgaveskrivning og studieteknik. Denne del af forløbet består af undervisning med efterfølgende øvelser enten alene eller i grupper.

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Laura Luise Schultz, Marie Mors

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Forberedelseslitteratur til akademisk praksis (Kulturteori):

Rienecker og Jørgensen: Den gode opgave, Samfundslitteratur 2012

Harboe, Thomas: Studieteknik - eller kunsten at studere, Nyt teknisk forlag 2004

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 70
Forberedelse 263
Eksamen 84
Vejledning 3
Total 420

Eksamen

Prøveform

Andet

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende