Teater- og performancestudier: BA projekt opgaveseminar

Kursusindhold

Formålet med opgaveseminaret er at støtte jeres arbejdsproces, som et supplement til jeres vejledningsforløb. I vil blive introduceret til nogle redskaber, som I kan anvende i opgaveskrivningens delprocesser: emneafgrænsning, litteratursøgning, problemformulering, metodevalg og strukturering af opgave og argumentation.

I vil ligeledes få mulighed for at drøfte jeres opgaves indhold og jeres arbejdsproces med hinanden. På den baggrund vil der også være mulighed for at forme selvstændige sparringsgrupper.

 

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Undervisning i ugerne 6 og 9 vil foregå i Dramasalen om tirsdagen mellem kl. 13.00 og 16.00.
Undervisning i ugerne 14 og 17 vil foregå i lok. 21.5.04 om torsdagen mellem kl. 09.00 og 12.00.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse
 • 321
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 3
 • Total
 • 420