Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teater- og performancestudier: BA projekt opgaveseminar

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Karen Arnfred Vedel (5-877675767d5179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HTEB00520U

Engelsk titel

topic

Kursusindhold

Ba-opgaveseminaret er et workshopforløb, der har til formål at støtte jeres arbejdsproces med Ba-opgaverne, som et supplement til jeres vejledningsforløb.

I vil blive introduceret til nogle redskaber, som I kan anvende i opgaveskrivningens delprocesser, og I vil få mulighed for at drøfte jeres opgaves indhold og jeres arbejdsproces med hinanden. På den baggrund vil der også være mulighed for at forme selvstændige sparringsgrupper.

Vi vil have fokus på udvikling af undersøgelsesspørgsmål & metoder samt  strukturering og optimering af jeres arbejdsprocesser. Der vil også være mulighed for vejledning i forhold til litteratursøgning. Seminaret vi udfolde sig som et workshopforløb, centreret omkring forskellige redskaber og teknikker til akademiske undersøgelses- og formidlingsprocesser.

Uddannelse

Teatervidenskab

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Karen Arnfred Vedel

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

workshop

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 12
Forberedelse 321
Eksamen 84
Vejledning 3
Total 420

Eksamen

Prøveform

Andet

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Skriveugen afsluttes ikke med en selvstændig eksamen, da det er hjælp til skriveprocessen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende