AFLYST! Teater- og performancestudier/Moderne kultur: Emnekursus -Cultural Workerism

Kursusindhold

Passioneret, kreativt og fleksibelt. Innovativt, entreprenant og projektorienteret.  Kunst- og kulturarbejde har i de seneste år været analysegenstand for forestillingen om arbejde i neoliberalismen. Ophævelsen af grænsen mellem arbejde og liv, der tog fart med 60ernes avantgarde, er i dag normen frem for undtagelsen. Kunstneren er, som den britiske premierminister Toni Blair allerede forudså i slut 90erne, udråbt som rollemodel for det 21. århundredes arbejder: en passioneret, kreativ og fleksibel soloarbejder, der arbejder i projektansættelser og ikke kræver pension, ferie eller forsikring. Kulturarbejderen – forstået som både kunstneren, freelance journalisten, kritikeren eller den projektansatte i enhver kulturindustri – arbejder hinsides 8-16-rytmen: med en forestilling om at være frigjort fra lønarbejdets slavevilkår, strukturerer hun sine egne arbejdsbetingelser og er ofte både sin egen chef og ansatte. Men hvorfra stammer hendes idé om at hun er ”fri”? Og hvilken rytme og temporalitet producerer hendes arbejdsliv? Hvad betyder det for kulturarbejderen, at hendes arbejdsform ikke længere er undtagelsen, men normen? Og hvad betyder et neoliberalt arbejdsetos for begreber som fællesskab, solidaritet, omsorg og arbejdsløshed?

I dette emnekursus undersøger vi kulturarbejde ud fra forestillinger om emancipation, virtuositet, prekariseing, immaterielt arbejde og affektivt arbejde. Den polemiske titel ”Cultural Workerism” refererer til en ny idealisering af kulturarbejde ved at trække på både den italienske autonomismes læsning af den manuelle arbejder som revolutionens forbillede, samt analyser af neoliberalt freelancearbejde som vækstens skrøbelige motor.

Vi vil læse tekster af bl.a. Franco “Bifo” Beradi, Nancy Fraser, Bojana Kunst, Maurizio Lazarrato, Anja Lemke, Isabell Lorey, Oliver Marchart, Karl Marx, Angela McRobbie, Jacques Rancière, Katja Rothe, Paolo Virno, Joseph Vogel, Kathie Weeks.

 

Engelsk titel

Cultural Workerism

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Undervisningsforberedelse
 • 305
 • Total
 • 420