AFLYST: ÅU TEA Dramapædagogisk praksis (forår 2017)

Kursusindhold

Kurset er baseret på en praksisorienteret tilgang til drama- og teaterpædagogik, og det er tilrettelagt således, at der veksles imellem deltagelse i praktiske øvelser, teoretiske oplæg samt dialog og refleksion. Som deltager på kurset forventes man at deltage aktivt i oplæg og praktiske øvelser.

Den teoretiske del af kurset giver grundlæggende teoretisk indsigt i væsentlige skuespiltekniske og teater- og dramapædagogiske praksisformer, samt kendskab til didaktik, lærings- og kreativitetsteori.

Den praktiske og teoretiske dimension af kurset kædes sammen i et pædagogisk og didaktisk perspektiv, som danner grundlag for kompetencen til at designe og facilitere drama- og teaterpædagogiske forløb.

Engelsk titel

Individual Project

Målbeskrivelse

Formålet med undervisningen i drama- og teaterpædagogik er, at den studerende tilegner sig kompetence til at designe og facilitere drama- og teaterpædagogiske forløb som leder, underviser og vejleder, herunder projektarbejde i drama- og teaterundervisning.

Hensigten med kurset er dermed at give indblik i, samt praktisk erfaring med, forskellige drama- og teaterpædagogiske praksisformer med henblik på at udvikle den studerendes selvstændige kreative praksis som drama- og teaterpædagog, i relation til forskellige læringskontekster. Kurset giver således kompetence til at lede teater- og performanceprocesser som udviklings- og læreprocesser i bred forstand. Disse kompetencer kan sættes i spil i såvel traditionelle dramapædagogiske kontekster, som i ”Applied Theatre” kontekster, hvor den performative praksis anvendes som redskab i kulturelle forandringsprocesser, der udspiller sig i forskellige samfundsmæssige og organisatoriske sammenhænge

Forelæsninger

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24